Raporttikirjastosta löytyvät kaikki käytettävissä olevat raportit ja raporttilinkit (eli raportti muokatuilla asetuksilla). Raporttikirjastossa voidaan hallita raporttien käyttöoikeuksia, ryhmitellä raportteja kansioihin tai uudelleen nimetä sekä poistaa vanhoja raportteja. Raporttikirjastoon pääsee uudessa käyttöliittymässä Raportit -osiosta löytyvästä kello-kuvakkeesta (kuvassa korostettu keltaisella).


Raporttikansion rakenne ja toiminnot

Raporttikirjastosta löytyy sekä ohjelman sisältämät vakioraportit, käyttäjän itse luomat raportit että tallennetut raporttilinkit omiin kansioihinsa jaoteltuina:

  • Järjestelmätoimitu-kansio: Navitan vakioraportit. Näitä ei ole mahdollista muokata eikä suojata. Vakioraporttien kohdalla raporttikirjaston toiminnot eivät ole käytettävissä.
  • Pääkäyttäjä-raportit -kansio: Uusi raportti -työkalulla tehdyt raportit
  • Tallennetut raportit -kansio: Tallennetut raporttilinkit eli viittaukset vakio- ja pääkäyttäjäraportteihin, mutta raporttilinkin tallentajan tekemillä muutoksilla raportin oletusnäkymään.

Raporttikirjastoon on mahdollista rakentaa kansiorakennetta, jos raportteja halutaan ryhmitellä esimerkiksi käyttöoikeuksien mukaan omiin kansioihin. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa on Pääkäyttäjä-raportit -kansion sisälle luotu kansio nimeltä Kustannuspaikkaraportit, jonka sisälle on siirretty muutamia raportteja. 


Raporttikansiosta yksittäinen raportti saadaan avattua kaksoisklikkaamalla raportin nimeä. Viemällä hiiri halutun raportin rivin päälle saadaan esille seuraavia vaihtoehtoja:

ToimintoKuvaus
MuokkaaRaportti avautuu raporttieditoriin, jossa olemassa olevaa raporttia voi muokata. Raporttilinkkiä ei voi muokata, ainoastaan raporttia.
Nimeä uudelleen
Nimeä tallennettu raportti tai raporttilinkki uudelleen.
PoistaPoistaa valitun raportin tai raporttilinkin. HUOM! Raportin poistaminen poistaa myös kaikki ko. raporttiin liittyvät raporttilinkit Tallennetut raportit -kansiosta.
LähetäTallentaa raportin määrittelyt (ei raportilla näytettäviä arvoja) tietokoneelle sisäisessä tiedostomuodossa, josta se voidaan myöhemmin ladata toiseen tietokantaan käyttämällä raporttikirjaston Lataa-painiketta.
KopioiToiminto, jolla raportti voidaan kopioida. Ohjelma luo kopioidulle raportille automaattisesti nimen, jonka voi jälkeenpäin nimetä uudelleen.
SiirräSiirtää raportin toiseen kansioon. Toisin kuin kopioi-toiminto, raportista ei tehdä kopiota vaan se ainoastaan siirretään valittavaan kohdekansioon.
SuojausRaportin suojaus. Tällä toiminnolla voidaan määritellä raportin käyttöoikeudet eli kenellä on oikeus nähdä raportti ja kenellä on oikeus muokata raportin määrittelyjä (ml. raportin poistaminen).


Raportin suojaus

Raportti ja raporttilinkki voidaan tarvittaessa suojata niin, että vain tietyt käyttäjät pystyvät muokkaamaan ja katselemaan sitä. Mukautetun raportin suojausasetuksia voidaan muokata raporttikirjastosta valitsemalla halutun raportin kohdalta Lisää...>Suojaus (ks. edellinen kuva).


Raportti voidaan suojata valitsemalla jokin neljästä valmiista vaihtoehdosta tai luomalla täysin omat suojausasetukset käyttämällä 'Mukautettu' -valintaa.


ToimintoKuvaus
PerittyHyödyntää kansiolle, johon raportti kuuluu, tehtyjä suojausasetuksia.
Vain omistajilla on täydet oikeudet
Muilla käyttäjillä ei ole katselu- tai muokkausoikeutta. Raportin omistajia ovat raportin luoja sekä kaikki pääkäyttäjät.
Vain omistajilla täydet oikeudet, kaikilla muilla katseluoikeus
Kaikilla käyttäjillä on katseluoikeus raporttiin. Ainoastaan raportin luoja sekä tietokannan pääkäyttäjät voivat muokata raporttia.
Kaikilla täydet oikeudet
Kaikilla käyttäjillä on sekä katselu- että muokkausoikeudet raporttiin.


Mukautetut suojausasetukset

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi voidaan käyttää myös 'Mukautettu' -vaihtoehtoa, jonka jälkeen 'Laajennetut oikeudet' -osiossa voidaan erikseen määritellä halutuille käyttäjille katselu- ja muokkausoikeudet.