Viimeksi avattujen raporttien listalle nousee viisi käyttäjän viimeksi tarkastelemaa raporttia. Listan lopussa on lisäksi suora linkki raporttigalleriaan kaikkien viimeksi avattujen raporttien listalle ja käytettävissä oleviin raportteihin.


Syöttöpohjat-listalle nousevat suorat linkit niille syöttöpohjille, joihin käyttäjällä on pääsy ja joiden status on määritetty aktiiviseksi.


Syöttöpohjan aktiivisella statuksella tarkoitetaan, että pääkäyttäjä on asettanut syöttöpohjalta sen statukseksi Käynnissä, Tarkistuksessa tai Valmis. Jos pääkäyttäjä vaihtaa syöttöpohjan statukseksi Ei aktiivinen tai Valmistelussa, ei käyttäjien etusivunäkymälle nouse suoraa linkkiä syöttöpohjaan, vaikka heillä olisi siihen pääsy. Statusta muuttamalla pääkäyttäjä voi näin siis kontrolloida, mitkä suorat syöttöpohjalinkit nousevat käyttäjien etusivunäkymään. 


Huomaathan kuitenkin, että vaikka pääkäyttäjä olisi asettanut syöttöpohjan statuksen ei-aktiiviseen tilaan, pääsevät käyttäjät syöttöpohjille Tiedot -> Syöttöpohjat valikon kautta. Tästä syystä syöttöpohjaan liittyvän laskentasäännöstön statuksen määritys ei ole tässä vaiheessa välttämätöntä, mutta jatkossa sovelluksen kehityksen myötä sen avulla tullaan ohjaamaan ennusteprosessia aiempaa enemmän.