Tilityypin avulla määritetään, mitkä tilit kuuluvat tiettyyn tilityyppiin (esimerkiksi Liikevaihto). Tilityyppi -tietoa hyödynnetään muun muassa Navitan vakioraporttien rakenteessa. Tilityypin avulla raportille voidaan nostaa kaikki kyseisen tilityypin tilit yhdellä raporttiriviviittauksella.  Tilityyppitieto tulee tämän takia lisätä myös käyttäjän itse luomille tileille, jotta kaikki tilit nousevat vakioraporteille oikeisin ryhmiin.


Lista käytetyistä tilityypeistä löytyy Hallinta -valikon kohdasta Tilityypit. 


Tilityyppi-sarakkeessa on lista kaikista tilityypeistä. Tilityypit on jaoteltu tuloslaskelma- sekä taseryhmien mukaan.


Oletustilivälit-sarake kertoo, mitkä tilit kuuluvat kuhunkin tilityyppiin. Esimerkiksi ylläolevassa kuvassa "Valmistevarastojen muutos" -tilityyppiin sisältyvät tilit 3600-3629. Oletustilivälejä voidaan muokata kaksoisklikkaamalla muutettavaa solua joko Oletustilivälit- tai Liitetyt tilit -sarakkeesta. Sarakkeen tieto vaikuttaa myös tiedonsiirron yhteydessä automaattisesti luotavaan uuteen tiliin; uusi tili sijoitetaan tilikarttaan ensisijaisesti oletustilivälien mukaiselle paikalle.


Vaihda etumerkki haettaessa arvoja -sarakkeessa voidaan tarvittaessa kääntää tilityypin sisältämien arvojen etumerkkiä tiedonsiirron yhteydessä.