Hallinta -valikossa valittavissa oleva Raporttirivit-toiminto esittelee kaikki raporttien laadintaan käytettävät rivit. Käyttäjällä on myös mahdollisuus itse luoda tai poistaa uusia raporttirivejä.


Työkalunauhasta löytyy seuraavia toimintoja:

Lisää rivi: 

  • Uuden raporttirivin lisääminen. Avaa uuden ikkunan, josta voidaan määritellä uuden raporttirivin ominaisuudet


  • Nimi-tekstikenttään kirjoitetaan uuden raporttirivin nimi. Seuraavaan tekstikenttää varten valitaan pudotusvalikosta halutaanko uusi raporttirivi sijoittaa tekstikentässä mainitun raporttirivin jälkeen vai sisälle. Raporttirivi luodaan Luo uusi rivi -painikkeella. Vaihtoehtoisesti voidaan luoda myös Uusi kansio.

Poista rivi:

  • Tällä toiminnolla voidaan poistaa raporttirivejä tai kokonaisia raporttirivikansioita luettelosta valitsemalla poistettava rivi/kansio ja valitsemalla Poista rivi.

Siirrä valittu rivi:

  • Tällä toiminnolla raporttirivejä voidaan järjestellä luettelossa.

Muokkaa riviä:

  • Olemassaolevaa raporttiriviä voidaan muokata valitsemalla muokattava rivi ja valitsemalla Muokkaa rivi. Toiminto avaa ikkunan, jossa raporttirivin ominaisuuksia voidaan muuttaa:


Esimerkkikuvassa muokataan Henkilöstökulut -riviä.

  • Tyyppi määrittää, onko muokattava rivi tiliryhmä (tilityyppi), kansio, tekstirivi, vakiolaskenta tai kaava. Vakiolaskenta-vaihtoehdossa käyttäjä voi valita pudotusvalikosta haluamansa vakiotunnusluvun. Kaava-vaihtoehdossa käyttäjä voi sen sijaan itse määrittää oman funktion aukeavaan tekstikenttään.
  • Toiminto kertoo ohjelmalle, lisätäänkö vai vähennetäänkö rivi raportteja laadittaessa.
  • Arvojen tyyppi määrittää, minkälaista dataa rivi käyttää. Vaihtoehtoina ovat mm. virtaava arvo, alkava tase tai päättyvä tase.
  • Jos raporttiriveihin tehdään muutoksia, voi joskus olla tarpeen klikata työkalunauhan Raporttirivistön huoltotoimintoa, jotta tehdyt muutokset tulevat näkyviin raporteille.