Dimensiot löytyvät Navitan Hallinta-valikon kohdasta Dimensiot. Dimensiot ovat vapaavalintaisia laskentakohteita, joille voidaan kohdistaa tapahtumia. Jos samat dimensioryhmät löytyvät myös kirjanpidon järjestelmästä, dimensiokohteille saadaan vertailtua toteumaa sekä budjettia tai ennustetta. Navitaan on mahdollista lisätä myös irrallisia dimensiokohteita, joita ei ole luotu vielä kirjanpitoon. Näin voidaan luoda uusia tunnisteita esim. budjetoinnin tai ennustamisen tarpeisiin. 


Dimensioiden avulla raportointiin on mahdollista saada esimerkiksi projekti- tai asiakasnäkymää. Lisäksi esimerkiksi konsernikoodit voidaan lisätä dimensioihin, jolloin konsernin yritysten sisäisille tapahtumille voidaan lisätä kohdennus konsernikoodille - muut tapahtumat menevät kohdentamattomiin. 


Alla olevan kuvakaappauksen Tunnus-sarakkeeseen tulee dimensiokohteen tunnus. Tunnus voi olla vapaavalintainen, mutta silloin Tunniste-sarakkeeseen pitää lisätä kirjanpidossa oleva dimensiotunnus. Silloin kirjanoidon tapahtumat saadaan kohdennettua Tunniste-sarakkeen tiedon perusteella. Liitetyt organisaatiotasot -toiminnolla on mahdollista linkittää tietyt dimensioryhmät organisaatiorakenteeseen tietylle kustannuspaikalle tai yritykselle. 


Dimensioihin on mahdollista tehdä hierarkinen rakenne ja lisätä välitasoja. Yhden dimensioryhmän sisällä on mahdollista siirtää kohteita, mutta kohteiden siirto dimensioryhmästä toiseen ei ole mahdollista. Esimerkiksi alla olevasta kuvasta Työvaiheet -ryhmästä ei ole mahdollista siirtää kohdetta Projektit -ryhmään. Dimensiokohteilla ei ole omia jakosääntöjä, jolloin ylätasolle syötetty arvo tippuu ryhmän ensimmäiselle alakohteelle. Käyttäjä voi syöttää myös arvot ilman kohdennusta tietylle dimensiolle.ToimintoKuvaus
LisääToiminto, jolla voidaan lisätä dimensio tai alakohteita dimensioon
Siirrä valittu riviToiminto, jolla voi siirtää valittuna olevan kohteen paikkaa. Huom. Ainoastaan yhden ylätason (esim. Työvaiheet) ryhmän sisällä
Siirrä useita kohteitaToiminto, jolla saadaan siirrettyä useita kohteita. Aukeaa erillinen valintaikkuna, johon voi valita halutut kohteet ja ylätason, jonka sisälle kohteet voi siirtää. Hyödyllinen toiminto esimerkiksi kun dimensioon lisätään hierarkiaa ja osa kohteista halutaan siirtää toisen tason sisälle
TuoToiminto, jolla voidaan tuoda uusi dimensiorakenne excelillä Navitaan. 
PoistaToiminto, jolla voidaan poistaa valittu kohde
Poista useita kohteitaToiminto, jolla voidaan poistaa useita kohteita. Aukeaa erillinen valintaikkuna, johon voi valita poistettavat kohteet
Päivitä
Kutista kaikkiToiminto, jolla saa kutistettua dimensiovalikon otsikkotasolle
LaajennaToiminto, jolla saa laajennettua koko dimensiorakenteen alatasolle asti
ExportPainikkeella saa vietyä dimensiorakenteen ulos excel- tai word -formaattiin
Etsi rakenteestaHaku-toiminto, jolla voi etsiä tiettyä kohdetta rakenteesta