Vyörytyslaskennassa kustannuksia, tai myös tuottoja, jaetaan tiettyjen jakoperusteiden mukaisesti eri kustannuspaikoille. Yleinen esimerkkitilanne on hallinnon kulujen vyöryttäminen "rasitteeksi" operatiivisille kustannuspaikoille. Vyörytyksen suorituksen jälkeen yritystasolla arvot ovat pysyneet samana, mutta kustannuspaikkojen välillä on tapahtunut muutoksia kulujen jakautumisessa. Navitan vyörytyslaskennassa on huomioitavaa se, että vyörytystä ei voi tehdä tilin sisällä, siis tililtä samalle tilille toisella kustannuspaikalla, vaan Navitan vyörytyssäännöt edellyttävät erillisen vastatilin ja kohdetilin määrittämistä vyörytykselle ja alkuperäisen vyörytettävän tilin saldo jää aina muuttumattomaksi. Usein Navitan vyörytyssäännöillä vyörytetäänkin tiliryhmien saldoja ja tiliryhmät sisältävät erilliset vyörytystilit vyörytyksen esittämiseksi. Navita ei myöskään vyörytä yksittäisiä tapahtumia, vaan ainoastaan kuukausisummia. Yksi saavutettavista eduista vyörytyslaskennan määrittämiseksi Navitassa on se, että samalla säännöstöllä on mahdollista hoitaa sekä toteuman että budjetin/ennusteen vyörytyslaskenta.


Vyörytyssääntöjä hallinnoidaan Tiedot-valikosta löytyvällä Vyörytyssäännöt -työkalulla. Jos ohjelmaan ei ole vielä perustettu aiempia vyörytyssääntöjä, valitse kansio tai Vyörytyssääntö.Jos järjestelmässä on olemassa jo vyörytyssääntö, perustetaan vyörytyssääntö valitsemalla Toiminnot-sarakkeesta 'Uusi sääntö alapuolelle'


Sen jälkeen määritellään uuden vyörytyssäännön ominaisuudet.


TermiKuvaus
Nimi
Vyörytyssäännön nimi
Kommentti
Kenttä, johon voi halutessaan kirjoittaa kuvauksen vyörytyssäännön toiminnasta
SingleRule parameterstekstilinkistä on mahdollista siirtyä usean säännön muotoon eli yhden säännön sisälle voi tarvittaessa sisällyttää useita "alasääntöjä". Käytännössä ei ole isoa merkitystä tekeekö useita yksittäisiä sääntöjä vai yhden säännön usealla alasäännöllä. On yksi etu luoda yksi sääntö useilla alasäännöillä: alasääntöjen muuttaminen on jatkossa helpompaa kuin usean yksittäisen säännön kohdalla, mikäli säännöt käsittävät joitain yhteisiä jaettavia parametreja. Esim. kohdeyksiköiden muutos on mahdollista toteuttaa yhdellä muutoksella kaikille alasäännöille saman säännön sisällä.
Vyörytyksen lähdeyksiköt
Organisaatiotasot, joiden kustannukset valitussa tiliryhmässä vyörytetään 
Vyörytettävät tilit
Tiliryhmät/tilit tai raporttirivit, joiden yhteissumma halutaan vyöryttää
Pois jätettävät tilit
Tiliryhmät/tilit tai raporttirivit, joiden yhteissumma vähennetään edellisen kohdan vyörytettävästä summasta ja täten korjataan vyörytettävää saldoa. Tällä kohdalla on mahdollista sulkea esim. vyörytettävästä tiliryhmästä jotkin alatilit pois vyörytettävästä saldosta.
Lähtötietotaso
Tietotaso, josta vyörytettävät saldot haetaan. Jos tämä on määrittämättä (eli Oletus), niin silloin vyörytettävä saldo haetaan samalta tietotasolta, jolla laskentaa ollaan suorittamassa. Tämän avulla on myös mahdollista vyöryttää toteuma-tasolla budjetoitua saldoa esim. budjetoitua käyttökatetta.
Vyörytyksen vastatili
Tili, jolle ohjelma laskee vyörytettävän arvon negatiivisena jokaiselle lähdeyksikölle. Aiheuttaa vyörytettävän tiliryhmän tai raporttirivin nollautumisen lähdeyksiköillä, mikäli vyörytyksen vastatili sisältyy samaan tiliryhmään/raporttiriviin, jota ollaan vyöryttämässä.
Vyörytyksen kohdeyksiköt
Organisaatiotasot, joille kustannukset valitussa tiliryhmässä vyörytetään
Vyörytyksen kohdetili
Tili, jolle ohjelma laskee vyörytettävät arvot kohdeyksiköittäin
Vaihda arvojen etumerkki
Määrittää, vaihdetaanko arvojen etumerkkiä. Tämä valinta on käytettävissä sekä vyörytyksen vastatilille siirtyvässä arvossa että vyörytyksen kohdetilille laskettavassa arvossa. Useimmissa tapauksissa valinta Automaattinen toimii, mutta on tilanteita, joissa etumerkin käännön asetus on määriteltävä säännössä käyttäjän toimesta. Varmista ensimmäisen vyörytyksen kohdalla raporteilta, että vyörytyslaskennan jälkeinen tilanne on haluttu tulos raportilla. Tarvittaessa vaihda tämä asetus, jos raportilla esitettävät arvot ovat väärän merkkiset ja vaikutukseltaan vastakkaiset, ja suorita vyörytyslaskenta uudestaan halutun tuloksen saamiseksi. 
Vyörytyksen jakoperuste
Tili tai raporttirivi, jonka saldojen perusteella luvut vyörytetään kohdeyksiköille. 
Mikäli jakoperusteena käytetään tiliä, jonka päättävän taseen (tai avaavan taseen) arvo kuuluisi toimia jakosuhteen määrityksessä, niin silloin jakoperusteeksi on valittava raporttirivi tällaisen tilin sijaan. Tasetilin käyttäminen jakoperusteena hyödyntää oletusarvoisesti ainoastaan valitun tilin kuukausimuutoksia laskennassa, ei tasearvoja.
HUOM! Ohjelma laskee itse prosentuaaliset jakosuhteet määritellyltä tililtä/raporttiriviltä edellä määritettyjen kohdeyksiköiden kesken, eli jakoperusteena ei tarvitse käyttää prosenttiarvoja. Jos jakoperusteena hyödyntää prosenttitiliä, niin on huomattava, että tästä huolimatta ohjelma laskee itse jakosuhteet vain valittujen kohdeyksiköiden kesken eikä hyödynnä prosenttitililtä löytyvää arvoa sellaisenaan.
Jakoperusteen tietotaso

Tietotaso, miltä jakoperusteen arvot haetaan. Tämän valinnan avulla on mahdollista vyöryttää toteuma-arvoja esim. budjetoidun liikevaihdon tai katteen suhteessa kustannuspaikoille.