Syöttö solulle

1. Aktivoidun solun ympärillä on sininen reunus, jonka jälkeen arvo voidaan syöttää käyttämällä näppäimistön numeropainikkeita tai liittämällä leikepöydälle kopioidut arvot.


2. Arvon tallentaminen tapahtuu painamalla Enter tai liikkumalla nuolinäppäimillä pois solusta.

  • Huom: hiirellä klikkaaminen pois solusta ei tallenna arvoa. 

Tämän jälkeen soluun syötetty arvo muuttuu kursivoiduksi ja siniseksi. Arvo on tallennettu järjestelmään ja muut käyttäjät näkevät sen välittömästi.

3. Syötetyn arvon jakautuminen mahdollisille alatileille, organisaatiotasoille ja aikajaksolle tulee näkyviin painamalla 'Päivitä' -painiketta. 


Arvojen syöttö vuosi- ja kuukausitasolla

Vuosisarakkeeseen syötettäessä arvot jakautuvat kuukausille automaattisesti järjestelmään tehdyn jakosäännön perusteella. Kuukausisarakkeisiin syötetyt arvot summaantuvat vuositasolle. Muutokset tulevat pohjaan näkyviin klikkaamalla Päivitä-painiketta. Yleisimmät jakotavat ovat tasajako tai jako edellisen vuoden vastaaviin arvoihin perustuen. Jakosääntöjä käsitellään tarkemmin omassa artikkelissaan.


Laskutoimitukset solussa

Solussa voidaan tehdä myös yksinkertaisia laskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskuja.

Laskutoimituksen käyttäminen solussa luo soluun automaattisesti kommentin, jossa käytetty laskutoimitus on eritelty.


Arvon poistaminen solusta

  1. Aktivoi solu niin, että sen ympärillä on sininen reunus.
  2. Paina Delete-näppäintä
  3. Huom: jos käytät askelpalautinta (backspace) arvon poistamiseen, kaksoisklikkaa solua ensin. Pyyhi solun arvo ja siirry solusta pois painamalla 'Enter' tai liikkumalla nuolinäppäimillä.


Kommenttien lisääminen

Ennustetta tai budjettia laadittaessa soluun voidaan lisätä kommentti, jonka tarkoituksena on selventää, mistä solun arvo on muodostettu.

Listaus kaikista ennuste-/budjettisyöttöpohjaan luoduista kommenteista saadaan avaamalla haluttu syöttöpohja ja valitsemalla valintapalkista Näytä kommentit.

Kommentin voi lisätä solun arvoa syötettäessä kirjoittamalla arvon jälkeen puolipisteen (;) ja kirjoittamalla halutun kommentin tai arvon syöttämisen jälkeen painamalla Ctrl + M. Nämä kommentit saadaan myöhemmin näkyviin viemällä hiiri solun päälle.


Soluun luotu kommentti tulee näkyviin automaattisesti myös silloin, kun kommentin sisältävää solua yritetään muuttaa tai painamalla valitun solun kohdalla Ctrl+M. Tällöin ruutuun aukeaa ikkuna, jossa sekä solun arvoa että kommenttia voidaan muuttaa.Automaattisesti luodut kommentit

Navita luo syöttöpohjan soluihin automaattisesti kommentin kahdessa tapauksessa.


1) Syöttökoodien suorittaminen syöttöpohjalla

Jos syöttöpohjassa on mahdollistettu syöttökoodien käyttö, voidaan ne laskettaa syöttöpohjassa valinnalla Suorita.

Tämän jälkeen ohjelma luo automaattisesti kommentin kaikkiin niihin soluihin, joihin syöttökoodi on laskenut arvon. Kommentti kertoo, kuinka arvo on laskettu ja koska syöttökoodi on viimeisen kerran suoritettu.2) Laskutoimitukset soluissa

Myös soluissa tehtävät laskututoimitukset muodostavat automaattisen kommentin, jossa eritellään, kuinka solun arvo on laskettu.