Kaikki vakioraportit koostuvat taulukkoraportin lisäksi 2 tai 4 kaaviokuvasta, jotka löytyvät raportin toiselta sivulta.


Vakioraporttien kaaviossa kuluvan vuoden arvoja vertaillaan oletusarvoisesti edellisen vuoden vastaaviin arvoihin, kun vakioraportti esitetään Vertailu-muodossa. Kuukausittain esitettävässä vakioraportissa kaaviot näyttävät vain yhden tietotason arvot ja samalta ajan jaksolta sekä katselutarkkuudelta kuin taulukossa.


Raporttirivin muokkaaminen

Kaaviossa esitettävää raporttiriviä voidaan vaihtaa valitsemalla Kaavio 1 (jos halutaan muokata ensimmäistä kaaviota, Kaavio 2 jos halutaan muokata toista jne.). Tämä avaa valikon, josta voidaan vaihtaa raporttiriviä tai lisätä tuhatkerroin.Näyttöasetusten muokkaminen

Kaavion näyttöasetuksia voidaan muokata klikkaamalla Kaavio -valinnan vieressä olevaa kuvaketta.


Kaavion asetukset -ikkunan ylälaidassa näytetään muokattavan kaavion esikatselukuvake ja varsinaiset näyttöasetukset määritellään alalaidan välilehdiltä.


 Välilehdiltä voidaan muokata seuraavia asetuksia: 


VälilehtiAsetukset
Otsikko
 • Kaavion otsikko
 • Fontti, fontin väri, fontin koko
 • Otsikon sijoittelu kaaviossa
Kaavion tyyppi
 • Kaavion tyypin ja alatyypin valinta (esim. sylinteri, viiva)
 • Kaavion muuttaminen 3-ulotteiseksi
Väripaletti
 • Kaavion värien valinta
Selitekenttä
 • Selitekentän näkyminen ja asettelu
Y-akseli
 • Akselin otsikon näyttö
 • Asteikon apuviivat
 • Asteikon laajuus
X-akseli
 • Fontti, fontin väri, fontin koko
Lukuarvot
 • Arvojen näyttö kaaviossa
 • Osoittimien valinta
Kaavio
 • Kaaviokuvan taustaväri


Tehdyt muutokset saadaan siirrettyä raportille painamalla 'OK', jolloin muutokset tulevat näkyviin sekä ruudulle että tulosteelle. Vakioraporttiin tehdyt kaaviokuvien muutokset näkyvät ainoastaan muutoksen tehneellä käyttäjällä ja häviävät, kun toinen raportti avataan. Mikäli tehdyt muutokset halutaan säilyttää tulevaisuudessa, pitää raportti tallentaa raporttilinkiksi Tallenna raporttilinkki -toiminnolla. Tämän jälkeen mukautettu raportti löytyy Galleriasta.