Navitan raporteilla voidaan porautua raporttirivin ylätasolta yksittäisiin tileihin ja sieltä aina yksittäisiin tapahtumiin asti.

Raportti on mahdollista ladata Excel- ja PDF-tiedostoksi tilitaso-näkymällä. 


Yksittäiselle tilille voidaaan porautua klikkaamalla pientä plusmerkkiä rivin alussa.


Tilitasolta voidaan tarkastella yksittäisiä tapahtumia klikkaamalla tilin arvoa halutulta sarakkeelta ja valitsemalla katso Tapahtumat.


Ruutuun avautuu tapahtumaluettelo, jossa solun arvon muodostavat yksittäiset viennit ovat lueteltuina organisaation kustannuspaikoittain ryhmiteltynä. Yksittäisestä viennistä on lueteltu organisaatiotaso, tili, päivämäärä, arvo, tositenumero, kommentti sekä mahdolliset dimensiot.


Netvisor-integraatiossa tositenumeroa klikkaamalla voidaan siirtyä Netvisoriin kyseiselle tositteelle. Muiden integraatioiden siirtyminen ostolaskulle onnistuu, mikäli integraatioon sisältyy linkki ostolaskulle.


Raportin kaikki rivit voidaan laajentaa tai kutistaa kerralla klikkaamalla taulukon ensimmäisen sarakkeen vieressä olevia nuolia. Oikeanpuoleinen nuoli laajentaa kaikki rivit näkymään tilitasolle asti, vasemmanpuoleinen palauttaa rivistön suppeaan näkymään, jossa näkyvillä ovat vain ylimmät tasot.