Budjetin tai ennusteen syöttöpohjalla voidaan syöttää arvoja oletusarvoisesti joko vuositasolla, kuukausitasolla, tai käyttämällä molempia. Jakosäännöt määrittävät, miten vuositasolle syötetty arvo jakautuu kuukausille.

Kun arvo syötetään vuositasolle, se vaihtoehtoisesti joko

 • jakautuu tasaisesti kaikille kuukausille (tasajako) tai
 • jakautuu kuukausille jonkin jakauman suhteen esim. edellisen vuoden kuukausittaisten lukujen suhteessa (suhteellinen) tai
 • kohdistuu kokonaan tilikauden ensimmäiselle kuukaudelle.


Jakosääntö voidaan määrittää samanlaiseksi koko syöttöpohjalla ja tämän lisäksi yksittäisille tileille tai tiliryhmille voidaan tehdä omia jakosääntöjä. Esimerkiksi yksi tili voi käyttää tasajakoa, kun taas toisen tilin sisällön kannalta parempi vaihtoehto saattaa olla suhteellinen jako. Jakosääntöjä voidaan asettaa samalle tilille myös kustannupaikkakohteisesti. 


Jakosääntöjen hallinta syöttöpohjalla

Syöttöpohjan jakosääntöjä voit lisätä tai muokata seuraavasti:

 1. Avaa syöttöpohja (Tiedot - Syöttöpohjat)
 2. Valitse syöttöpohjalla haluttu rivi tai tili aktivoimalla solu vuosisarakkeesta.
 3. Valitse yläpalkista Jakosäännöt ja sen alta 'Lisää/muokkaa jakosääntöjä valitulle solulle'


Valinta avaa jakosääntö-ikkunan


Ikkunan yläosasta nähdään, mitä organisaatiotasoa, tiliä ja tietotasoa kyseinen jakosääntö koskee. Tätä voidaan muokata 'vaihda'-painikkeesta.

Jos samaa jakosääntöä halutaan käyttää kaikilla riveillä ja kaikilla organisaatiotasoilla budjetin syöttöpohjalla, voidaan 'vaihda'-painikkeesta valita organisaatiotasoksi kaikki yritykset sekä tileiksi tulos- ja tasetilit.


Tasajako kuukausille

Vuositasolle syötettyjen arvojen jakautuminen tasan kuukausille tehdään jakosäännöllä Tasajako.

 1. Valitse jakosääntö-ikkunasta Jako aikavälillä -kentästä rivi Oletus
 2. Valitse oletusjakosäännöksi Tasajako
 3. Paina 'OK'


Suhteellinen jako kuukausille ed. vuoden toteuman mukaan

Jos arvojen halutaan jakautuvan kuukausille jollakin muulla suhteella kuin tasajaolla, käytetään jakosääntöä ”Suhteellinen”.

 1. Valitse jakosääntö-ikkunasta Jako aikavälillä -kentästä rivi Oletus
 2. Valitse oletusjakosäännöksi Suhteellinen
 3. Valitse Tietotaso-riviltä, minkä tietotason suhteessa arvot jaetaan kuukausille. Tässä esimerkissä halutaan arvojen jakautuvan edellisen vuoden toteuman perusteella.
 4. Ajanjakso -riviltä valitaan, miltä ajanjaksolta jakosuhde otetaan. Jos käytetään jakona edellisen vuoden suhdetta, valitaan YearOffset ja kirjoitetaan Offset-kenttään -1.
 5. Jos arvoja ei kuitenkaan löydy tältä tasolta ja ajanjaksolta, määritetään "Jos jakoperusteen arvot ovat tyhjiä, niin käytä sääntöä:”-rivillä mitä muuta jakosääntöä käytetään tällaisessa tapauksessa. Kuvan esimerkissä käytetään tasajakoa.
 6. Paina 'OK.'


Kaikkien arvojen jako ensimäiselle kuukaudelle

Jos kaikkien vuositasolle syötettävien arvojen halutaan jakautuvan tilikauden ensimmäiselle kuukaudelle, käytetään jakosääntöä 100 % ensimmäiselle.

 1. Valitse jakosääntö-ikkunasta Jako aikavälillä kentästä rivi Oletus.
 2. Valitse oletusjakosäännöksi 100% ensimmäiselle.
 3. Paina 'OK'.