Navitaan kirjauduttaessa näkyviin tulee oheisen kaltainen aloitusnäyttö. Etusivun tietosisältö vaihtelee asiakaskohtaisesti.

Etusivu muodostuu seuraavista osista: 

  1. Organisaatiotason valinta
  2. Kahdesta kaaviosta
  3. Taulukosta ja
  4. Yläpalkista, josta löytyy mm. käyttäjän asetukset, sekä toiminnot sisältävästä työkalunauhasta


1 ORGANISAATIOTASO

Aloitusnäytön vasemmassa yläreunassa kerrotaan miltä organisaatiotasolta etusivulla esityt tiedot tulevat. Asetusta voidaan muokata klikkaamalla organisaatiotason nimeä ja valitsemalla sen jälkeen ruutuun aukeavasta ikkunasta haluttu yritys tai kustannuspaikka käyttäjän oikeuksien mukaisesti.

Etusivun Organisaatiotaso-valinta toimii oletusyksikkönä useimmilla Navitan raporteilla.


2 KAAVIOT

Kaaviot esittävät liikevaihtoa ja liikevoittoa kolmella eri tietotasolla: kuluvan vuoden toteumatiedot, edellisen vuoden toteumatiedot sekä seuraavan vuoden ennuste. Kaavioiden tietoja on mahdollista muuttaa tietokantakohtaisesti, esimerkiksi Liikevoiton tilalle Käyttökate. Lisäksi arvoja voidaan näyttää kumulatiivisesti kuukausittaisen sijaan. Kaavioon voidaan lisätä myös budjetti ennusteen lisäksi.


3 TAULUKKO

Taulukon sarakkeilla esitetään kunkin raporttirivin arvo kuukausitasolla, kumulatiivisena arvona sekä vuositasolla. Näiden arvojen erotus edelliseen vuoteen on näytetty Muutos -sarakkeessa, jossa muutoksen suuntaa ja sen luonnetta kuvaa vihreä tai punainen nuoli. Nuolen suunta kertoo, onko raporttirivin arvo laskenut vai noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Nuolen väri kertoo, onko tämä muutos ollut liiketoiminnan kannalta suotuisa (vihreä) vai epäsuotuisa (punainen). 


Asiakkaan pääkäyttäjä voi itse muokata taulukossa näkyviä rivejä. Taulukkoon tehdyt muutokset ovat asiakaskohtaisia eli kaikki saman tietokannan käyttäjät näkevät taulukkoon tehdyt muutokset. Taulukossa esitettävien raporttirivien muokkaaminen tapahtuu taulukon viimeisenä olevasta kuvakkeesta, josta avautuu alla oleva ikkuna.

  • Raporttirivit -kentästä voidaan määrittää mitä taulukon riveillä halutaan näyttää. Jos valintaikkunan oletuksena tarjoamat rivit eivät riitä, uuden rivin lisääminen tapahtuu Lisää uusi raporttirivi -kentästä.
  • Vaihda nuolen väri -valinnalla voidaan muuttaa muutosta kuvaavan nuolen väriä punaisesta vihreäksi tai toisinpäin. Oletusarvoisesti suunta ylöspäin on vihreä ja suunta alaspäin on punainen. Tämän vuoksi kuluriveillä on hyvä olla tämä valinta päällä.
  • Valinnat -kentästä raporttirivejä voidaan poistaa tai siirtää taulukossa ylös- tai alaspäin.


4 KÄYTTÄJÄN ASETUKSET


Yläpalkin hammasratas-kuvakkeen takaa pääsee muuttamaan oman näkymänsä asetuksia. Asetuksista pääsee vaihtamaan käyttöliittymän kielen sekä lukujen ja prosenttilukujen esitysmuodon (mm. desimaalien lukumäärän).

Lisäksi asetuksista voi vaihtaa fonttikokoa sekä päivitetäänkö syöttöpohjilla ja raporteilla tehtävät muutokset valinnoissa automaattisesti muutoksen jälkeen, vai suorittaako käyttäjä itse sisällön päivityksen erikseen Päivitys-toiminnolla.