Navitan uudistuneen etusivun alareunassa on esitetty valitun organisaatiotason toteutunut kassavirta vesiputouskuvaajana. Jos tarkastelujaksoksi on etusivun yläraunasta valittu Kausi, kassavirtakuvaajan ensimmäinen pylväs kertoo kassan alkusaldon raportointikuukauden eli Navitaan merkityn viimeisimmän toteumakuukauden alussa. Seuraavat palkit kuvaavat kassan muutosta kuukauden aikana rahoituslaskelman mukainen erä kerrallaan. Viimeinen pylväs kuvaa kassan loppusaldoa viimeisimmän toteumakuukauden lopussa. Jos puolestaan tarkastelujaksoksi on etusivun yläraunasta valittu Kumulatiivinen, kuvaajassa esitetään kassan muutos tilikauden alusta viimeisimpään toteumakuukauteen asti. Tällöin alkusaldo on tilikauden alkusaldo ja loppusaldo viimeisimmän toteumakuukauden loppusaldo. 


Kuvaajassa ylöspäin nousevat, vihreällä värillä merkityt palkit kuvaavat kassaa kasvattavia eriä, kun taas punaiset palkit kuvaavat kassaa vähentäviä eriä. Kunkin pylvään tai palkin euromääräistä arvoa voi tarkastella viemällä hiiren kursorin kyseisen pylvään tai palkin päälle. Kuvaajan esittämää dataa voi tutkia tarkemmin raporttigallerian rahoituslaskelmaraportilta.