Navitan uudistuneella etusivulle on nostettu taulukkomuodossa tiettyjä tuloslaskelman rivejä, jotka tulevat Navitan vakiotuloslaskelmalta. Lisäksi taulukon lopussa on omat rivit nettoinvestoinneille ja henkilömäärälle. Taulukossa esitettävät rivit tai sarakkeet eivät toistaiseksi ole muokattavissa asiakaskohtaisesti.


Jos tarkasteltavaksi ajanjaksoksi on valittu Kausi, esitetään taulukossa viimeisimmän toteumakuukauden luvut ja niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.


Jos tarkastelutavaksi on sen sijaan valittu Kumulatiivinen, nousee taulukon sarakkeisiin kumulatiiviset luvut tilikauden alusta viimeisimpään toteumakuukauteen asti. Näitä lukuja verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lisäksi sarakkeisiin nousee koko tilikauden budjetti ja ennuste sekä toteuma vuotta aiemmalta ajanjaksolta.