Navitan etusivun uudistuminen on osa Navitan käyttöliittymäuudistusta. Uudistuksella on pyritty parantamaan etusivun käyttäjäystävällisyyttä lisäämällä sen informatiivisuutta sekä päivittämällä sivun yleisilmettä nykyaikaisemmaksi. Toistaiseksi käyttäjillä on tarvittaessa edelleen pääsy myös vanhaan etusivunäkymään.


Uudistunut etusivu tarjoaa käyttäjälle nopean yleiskatsauksen valitun organisaatiotason lukuihin. Tunnuslukujen valinnassa on pyritty tarjoamaan informaatiota organisaation toiminnan laajuudesta, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta sekä pääoman tuotosta ja vakavaraisuudesta. Kuvaajista käyttäjä näkee nopeasti kuukausittaisen kehityksen ja tilanteen verrattuna edelliseen tilikauteen sekä budjetoituihin ja ennustettuihin lukuihin.


Tämän osion artikkeleissa kerrotaan tarkemmin uudistuneen etusivun elementeistä sekä sen toiminnallisuuksista. Navitan tukitiimi auttaa käyttäjiä kaikissa käyttöliittymäuudistukseen liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa.