SISÄLTÖ

    

    PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET

Yleistä

Navita Yritysmalli on yrityksen tilinpäätösanalysointiin ja liiketoimintasuunnitteluun tarkoitettu työkalu. Selaimella käytettävä Navita Yritysmallin pilviversio pohjautuu samaan laskentamalliin, joka on kehitetty ohjelman aiempaan asennettavaan versioon. Ohjelman avulla yrityksen talousjohto voi laatia ennusteita sekä arvioida esimerkiksi investointien vaikutusta yrityksen tuloksen, rahoituksen ja taloudellisten tunnuslukujen kehitykseen. Navita Yritysmallin pilviversion käyttöön liittyvät ohjeet löydät tästä osiosta. Vanhemman asennettavan työpöytäversion ohjeet löydät osiosta Asennettava versio.Kirjautuminen

Kirjaudu Navitaan osoitteesta www.navita.fi. Kirjautumiseen tarvitset oman henkilökohtaisen tunnuksesi, joka on toimitettu tilauksen yhteydessä, sekä asettamasi salasanan. Jos salasana on unohtunut, niin pyydä kirjautumissivulla salasanan vaihtolinkkiä, joka toimitetaan käyttäjätunnukseesi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai ota tarvittaessa yhteyttä Navita-tukeen (navita.tuki@azets.com)Käsiteltävän yrityksen valinta

Sisäänkirjautumisen jälkeen käytettävissäsi voi olla useita yrityksiä määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaisesti. Valitse käsiteltävä yritys etusivulla yrityksen nimestä klikkaamalla. Yrityksen vaihtaminen etusivulla tekee valitusta yrityksestä oletuksen seuraavissa vaiheissa, kun avataan syöttöpohjia tai raportteja.Yhtiön nimeä klikattaessa aukeaa ikkuna, jossa valitaan seuraavaksi käsiteltävä yhtiö. Listassa näkyvät vain ne yhtiöt, joihin on annettu käyttöoikeudet. Valitse yhtiö ja klikkaa OK.
Toteuma-arvojen syöttäminen

Etusivulla valitun yhtiön tilinpäätöksen tulos- ja taseluvut pääsee syöttämään syöttöpohjalta, joka avataan etusivun oikeasta yläkulmasta kohdasta 'Avaa toteuman syöttöpohja'. Varmista vielä, että syöttöpohjassa on valittuna oikea yhtiö. Yhtiötä voidaan tarvittaessa vaihtaa myös syöttöpohjalla klikkaamalla kuvassa keltaisella merkittyä organisaatiovalintaa. Nimi-sarakkeessa riviotsikoiden edessä olevista plus-painikkeista saat avattua tuloksen ja taseen alarivit lukujen syöttämistä varten. 


Ennen arvojen syöttämistä tai muuttamista tarkista näyttökerroin (1 tai 1000 EUR) ja vaihda kerrointa tarvittaessa kuvaan punaisella kehyksellä merkityllä valintakontrollilla. Syötä arvot oikealle kaudelle asetetun kertoimen mukaisesti ja oletusarvoisesti positiivisina arvoina eli sekä tuotot että kulut positiivisina.Tulos- ja tasekaavan välisummat päivittyvät syötön yhteydessä työkalunauhan Päivitä -toiminnon avulla.


 Raporttien käyttäminen

Navitan yritykselle laskemat raportit löytyvät kohdasta Raportit > Galleria > Raporttilinkit. Raportit avautuvat etusivulla valitun yrityksen luvuilla näyttäen sekä toteutuneet kaudet että ennustekaudet tilikausimääritysten mukaisesti.


Raportti-valikon ensimmäiset vakioraportit Galleria-kohdan yläpuolella avautuvat automaattisesti kuukausitasoisen tiedon seurantaan eivätkä palvele vain tilikausitasoisen tiedon raportoinnissa. Tilikausitasoisen tiedon seurantaan soveltuvat raportit löytyvät siis Gallerian Raporttilinkeistä.


Voit tarvittaessa muuttaa raportilla esitettyä näkymää työkalunauhassa näkyvillä valinnoilla. Valintakontrollien avulla on mahdollista vaihtaa tarkasteltavaa yritystä (käyttöoikeuksien mukaisesti), piilottaa raportilta toteuma- tai ennustekaudet sekä muuttaa raportin alkamis- sekä päättymiskautta. Myös tarkasteltavien lukuarvojen näyttökerrointa on mahdollista muuttaa.

Raportin toisella sivulla esitetään kahden tunnusluvun kuvaajat, joita on mahdollista muuttaa yläreunan valintakontrolleilla.

Excel- ja PDF-kuvakkeilla saat tallennettua raportin tiedostoon.Ennusteen syöttäminen 

Ennen ennusteen syöttämistä varmista etusivulla, että olet valinnut etusivulla esitettäväksi yrityksen, jonka ennustetta haluat muokata. Avaa etusivulla tehdyn yritysvalinnan jälkeen kyseisen yrityksen ennustepohja valikosta Tiedot > Syöttöpohjat. On tärkeää, että etusivulla on valittuna sama yritys, joka valitaan Syöttöpohjat-listasta. Etusivun valinta avaa syöttöpohjan automaattisesti oikealle yritykselle ja syöttöpohjat-listalla tehty valinta avaa ko. yrityksen laskentasäännöt.


 

 ja valitse etusivulla valitun yrityksen oma syöttöpohja.


Navitan ennusteessa on valmiiksi määritettyjä laskentoja, jotka avustavat ennusteen muodostamisessa. Nämä laskennat mm. avustavat poistojen laskennassa uusista investoinneista, korkojen laskennassa korollisista veloista sekä verojen laskennassa. Laskenta sisältää myös taseeseen vaikuttavia eriä kuten voiton siirron kertyneisiin voittoihin, tuloslaskelman puolelta ennustettavia eriä kuten poistot ja poistoeron muutos sekä myös laskee rahoituksen eli täsmäyttää taseen ennustekausilla. Ennusteessa on myös mahdollista määrittää käyttöpääoman kiertoajat myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden ennustamiseksi. Tulosennusteessa tietyt erät voidaan ennustaa rahamääräisten arvojen sijaan prosenttiarvoina: joko prosenttina toisesta rivistä kuten liikevaihto tai kasvuprosenttina edellisestä kaudesta.


Syöttöpohjaan syötetään joko rahamääräisiä arvoja ja määrätietoja (niille riveille, joilla ei ole syöttökoodia) tai syöttökoodin mukaisia prosenttiarvoja (kun rivillä on syöttökoodi määriteltynä). Ennen lukujen syöttöä pitää siis tarkistaa, että onko rivillä syöttökoodia, jotta tietää onko tarkoitus syöttää suoraan rahamääräinen arvo vai mahdollisesti prosenttiarvo ennusteluvuksi. Rivillä mahdollisesti käytössä oleva syöttökoodi näkyy Syöttökoodi-sarakkeessa; teksti 'Ei mitään' kertoo, että kyseisellä rivillä ei ole syöttökoodia käytössä ja riville syötetään normaalisti rahamääräiset ennustearvot.


Syöttökoodeja on mahdollista lisätä ja poistaa. Olemassa oleva syöttökoodi poistetaan klikkaamalla sinisestä syöttökooditekstistä rivillä ja sen jälkeen painamalla Poista-painiketta avautuvan syöttökoodi-ikkunan vasemmasta alakulmasta. Poistettua syöttökoodia ei saa takaisin muuten kuin perustamalla sen uudestaan. 


Uuden syöttökoodin saa lisättyä klikkaamalla tyhjää solua syöttökoodi-sarakkeessa ja valitsemalla listasta haluttu syöttökoodi.


Ennustearvojen syöttämisen jälkeen, ja mahdollisesti myös syötön aikana, on hyvä päivittää näkymä painamalla työkalunauhan vasemmasta reunasta komentoa 'Päivitä', joka päivittää välisummat annettujen arvojen perusteella. Tämä ei kuitenkaan suorita vielä laskentakaavoja (prosenttikaavoja tai poistojen, korkojen, käyttöpääoman ja rahoituksen laskentaa) ja tämän vuoksi esimerkiksi taseen loppusummat heittävät toisiinsa nähden ennusteessa kunnes suoritetaan ennusteen kaavojen laskenta.


Lasketa tulos-ja tase-arvojen syöttämisen jälkeen syöttökoodit, poistot, korot, verot sekä rahoitus painamalla työkalunauhan komentoa 'Suorita'. Vasta Suorita-komennon jälkeen ohjelma on laskenut myös kaavat ja tämän jälkeen myös ennustetun taseen vastaavaa ja vastattavaa loppusummat täsmäävät.


Jos yrityksen ennusteen aikaväliä halutaan muuttaa, niin paina työkalunauhan valinnasta 'Muokkaa' ja muuta Alkaen- ja Päättyen -kenttiin halutut vuosiluvut ja sulje OK:lla. Oletusajanjaksoksi voi olla merkitty myös {BAP+1Y} ja {ELP}, mikä tarkoittaa ennustejaksoa aktiivista tilikautta seuraavasta vuodesta alkaen ja niin pitkälle kuin yrityksellä on tilikausia määritettynä.


Muista tarvittaessa lisätä vuosia myös yrityksen tilikausiin, kun pidennät ennustehorisonttia. Laskennan ajanjakso voi mahdollisesti ulottua pidemmälle kuin yrityksellä on määritettyjä tilikausia, mutta tällaisessa tapauksessa vero- ja taselaskenta eivät enää toimi. Laskennan ajanjakson ei pitäisi siis ylittää yritykselle määriteltyjä tilikausia.PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET


Yrityksen nimen muutos

Jos yrityksen nimeä pitää muuttaa, niin nimen muutos tehdään ohjelman sivulla Hallinta > Organisaatio. Mikäli Hallinta-valikkoa ei näy lainkaan, niin silloin käyttöoikeutesi eivät riitä organisaatiorakenteen hallintaan ja muutoksen voi tehdä ainoastaan pääkäyttäjä.Tuplaklikkaa yrityksen kohdalla Nimi-kenttää ja vaihda nimeä. Hyväksy Enterillä. Siirry takaisin etusivulle klikkaamalla vasemman yläkulman Navita-logoa.Tilikausien lisääminen ja poistaminen

Navitassa tilikaudet voidaan määrittää joko yhteisenä kaikille organisaatiossa oleville yrityksille tai sitten yrityskohtaisena, jolloin yhden yrityksen tilikausimääritykset eivät vaikuta muihin yrityksiin lainkaan. Jos yritykselle ei ole määritetty omia tilikausia, niin silloin tämä yritys seuraa yhteistä tilikausimääritystä. Yrityskohtaisia tilikausia käytetään tilanteissa, joissa kaikkien seurattavien yritysten tilikaudet eivät ole yhtenevät tai niitä tarvitaan toisistaan poikkeava määrä.


Yhteiset tilikaudet määritetään valikosta Hallinta > Tilikaudet. 

Yrityskohtainen tilikausimääritys tehdään helpoiten organisaatiorakenteen kautta eli Hallinta > Organisaatio.


HUOM! Tarkista ennen tilikausien muuttamista, että onko yritykselle määritetty omat tilikaudet, koska tällaisessa tapauksessa yhteisten tilikausien määritykset eivät vaikuta ko. yritykseen. Yrityksen tilikausiasetuksen voit tarkistaa sivulta Hallinta > Organisaatio. Kyseessä olevan yrityksen riviltä organisaatiopuussa löytyy Tilikaudet-sarakkeessa joko teksti 'oma' tai 'oletus'. Jos Tilikaudet-sarakkeessa on teksti 'oma', niin silloin yrityksellä on omat tilikaudet ja siitä klikkaamalla pääsee muokkaamaan yritykselle määritettyjä tilikausia. Muussa tapauksessa yrityksen tilikaudet seuraavat tietokannan yhteisia tilikausia (kun sana 'Oletus' on pystykirjasimilla) tai konsernirakennetapauksissa mahdollisesti koko konsernin ylätasolta periytyviä tilikausia (jolloin sana  'oletus' on kursivoitu).

 

 

Jos yritykselle tarvitaan lisää tilikausia, niin siirry ensiksi sivulle Hallinta > Organisaatio ja tarkista kyseisen yrityksen riviltä Tilikaudet-sarakkeesta, että onko tilikausimääritys 'oma'. Jos on, niin klikkaa siitä päästäksesi sivulle, jossa yrityksen tilikaudet määritetään. Jos teksti on kuitenkin 'oletus', niin silloin yrityksen tilikaudet noudattelevat yhteistä tilikausimääritystä. Tässä kohtaa tehdään valinta, että luodaanko yritykselle omat tilikaudet, jolloin klikataan tekstistä 'oletus', vai jatketaanko yhteisten tilikausien seurantaa, jolloin siirrytään yhteisten tilikausien määrityksiin valikosta Hallinta > Tilikaudet.


Sekä yrityskohtaisten tilikausien määrityksessä että yhteisten tilikausien määrityksessä on samanlainen sivu ja toiminnot ovat yhtenevät. Tilikausia saadaan lisättyä vain alkuun ja loppuun, ei keskelle. Ja vastaavasti tilikausia voidaan poistaa vain alusta ja lopusta. HUOM! Tilikausien poistaminen, tai muuttaminen, ei vaikuta mitenkään ennestään syötettyihin arvoihin; syötetyt arvot eivät poistu yritykseltä, vaikka tilikaudet poistettaisiinkin. Tilikausimääritykset palvelevat Navitassa vain syöttöpohjien ja raporttien kausiohjausta eivätkä liity tallennettuihin arvoihin, jotka on syötetty kuukaudelle ja vuodelle tilikausimäärityksestä riippumattomina. Esimerkkinä raporttien automaattisesta kausiohjauksesta toimivat tot+enn -raportit, jotka näyttävät valitun yrityksen tiedot ensimmäisestä tilikaudesta viimeiseen määritettyyn tilikauteen asti.


Uusi tilikausi lisätään listan ensimmäiseksi klikkaamalla työkalunauhan tekstiä 'alkuun' ja vastaavasti listan viimeiseksi klikkaamalla tekstiä 'loppuun'. Oletuspituus tilikaudelle on 12 kuukautta, jota voi muuttaa työkalunauhan kentässä ennen seuraavan tilikauden lisäämistä. Jo määritettyjen tilikausien pituutta voi jälkikäteen muuttaa klikkaamalla kyseisen tilikauden riviä.  


Tilikauden poistaminen tehdään joko alusta tai lopusta, ei keskeltä, työkalunauhan toiminnoilla 'Poista ensimmäinen tilikausi' ja 'Poista viimeinen tilikausi'.Toteuma- ja ennustekausien määritys eli aktiivisen tilikauden asettaminen

Navitassa toteumatiedot syötetään Toteuma-nimiselle tietotasolle ja ennustetiedot Ennuste-nimiselle tietotasolle, joten samalle tilikaudelle on mahdollista olla järjestelmässä sekä toteuma- että ennustearvot. Monet raportit, kuten myös syöttöpohjat, on Navitassa määritetty avautumaan tuoreimman raportoitavan tilikauden mukaisesti ja tällä viitataan termiin 'Aktiivinen tilikausi' sekä myös termiin 'Viimeinen toteumakuukausi'. 


Navitan etusivulla näytetään toteumatietoja aktiiviseen tilikauteen saakka ja siitä eteenpäin Ennuste-tason arvoja. Toteuma+Ennuste -raporteilla rajakohta toteuman ja ennusteen välillä määräytyy myös aktiivisesta tilikaudesta. Toteuman syöttöpohjalla syötettävien kausien sarakkeita näytetään vain aktiiviseen tilikauteen asti. Ennusteiden syöttöpohjilla ennustekausia esitetään laskentasäännöstön laskenta-aikavälin mukaisesti (katso ohjeen kohta Ennusteen syöttäminen).


Aktiivisen tilikauden lisäksi pitää yritykselle olla asetettuna tieto siitä, että mikä on viimeisin toteumatietojen kuukausi aktiivisen tilikauden sisällä. Ohjelma ei määritä tätä itse, koska toteumatiedot voivat joissakin tapauksissa olla vielä alustavia ja joita ei haluta vielä pitää raportoitavina. 


Toteuman syöttöpohjalle saadaan uusi vuosi näkyviin siirtämällä aktiivinen tilikausi vuodella eteenpäin. Ennen aktiivisen tilikauden asettamista pitää tarkistaa onko yrityksellä oma tilikausimääritys vai käytetäänkö yhteisiä tilikausimäärityksiä. Yrityksen tilikausiasetuksen voit tarkistaa sivulta Hallinta > Organisaatio ja kyseessä olevan yrityksen riviltä sekä sarakkeesta Tilikaudet. Jos Tilikaudet-sarakkeessa on teksti 'oma', niin silloin yrityksellä on omat tilikaudet ja klikkaamalla pääsee muokkaamaan yritykselle määritettyjä tilikausia ja asettamaan aktiivisen tilikauden. Jos Tilikaudet-sarakkeessa on teksti Oletus, niin aktiivinen tilikausi asetetaan tässä tapauksessa sivulta Hallinta > Tilikaudet.


Merkitse tuoreimman tilinpäätöksen kausi Aktiiviseksi tilikaudeksi klikkaamalla kyseisen tilikauden riviä Navitassa ja merkitsemällä kausi aktiiviseksi lisäämällä ruksi. Lisäksi vaihda oikeasta yläreunasta 'Viimeinen toteumakausi' aktiivisen tilikauden viimeiselle kuukaudelle. 
Tietojen lukitseminen

Navitassa on mahdollista lukita erikseen sekä toteumatason että ennustetason tiedot. Tietojen lukitseminen on mahdollista rajata vain tietylle aikavälille. Lukitus on mahdollista poistaa ja sitä voi muuttaa tarpeen mukaan. Lukituksia pystyy hallinnoimaan käyttäjä, jolla on oikeus Hallinta-valikon kohtiin Organisaatio ja Tietotasot. Tietotason lukitseminen estää muutokset tallennetuissa arvoissa ja koskee kaikkia käyttäjiä ml. pääkäyttäjät. Arvojen muuttaminen lukitulta ajanjaksolta onnistuu vain poistamalla lukitus tai muuttamalla ajanjaksoa.


Tietotason lukitseminen voidaan kohdistaa kaikkiin yrityksiin tai se voidaan asettaa vain tiettyyn yritykseen kohdistuen. Kaikkia yrityksiä koskeva yhteinen tietojen lukitseminen määritetään sivulla Hallinta > Tietotasot. Asettaaksesi tai muuttaaksesi tietojen lukitusta muokkaa halutun tietotason ominaisuuksia (kynä-kuvakkeella). 

Asettamalla Lukittu-ruksin päälle kyseisen tietotason tiedot lukitaan kaikilta yrityksiltä ja lukuarvojen muutos ei tämän jälkeen onnistu. Tallennettujen lukuarvojen lukitseminen voidaan kohdistaa vain halutulle ajanjaksolle antamalla vuosiluvut Lukittu alkaen ja Lukittu päättyen -kenttiin. Nämä kentät voi jättää myös tyhjäksi, jolloin kaikki vuodet ovat lukittu, tai antaa vuosiluvun vain toiseen kentistä, jolloin tiedot ovat lukossa annetusta vuodesta eteenpäin tai annettuun vuoteen asti. Useimmissa tapauksissa riittää, että annetaan vuosiluku ainoastaan Lukittu päättyen -kenttään, jolloin kaikki vuodet siihen asti ovat lukossa. Numeerisen vuosiluvun sijaan on mahdollista syöttää Lukittu päättyen -kenttään myös päivämäärälyhenne, kuten {EAP}, jolloin tiedot ovat lukittu automaattisesti aktiivisen tilikauden loppuun asti. Muutokset tietotason ominaisuuksissa hyväksytään joko Enter-painikkeella tai rivin lopussa olevalla kuvakkeella. 

Tietotason lukitus vapautetaan poistamalla ruksi Lukittu-sarakkeessa. Lukittu alkaen sekä Lukittu päättyen -kenttien vuosilukuja tai päivämäärälyhenteitä ei tarvitse tyhjentää tietojen vapauttamiseksi.


Jos lukitus halutaan asettaa tietylle yritykselle, niin se määritetään sivulla Hallinta -> Organisaatio tupla-klikkaamalla kyseisen yrityksen rivillä sarakkeen 'Lukitut tasot' solua. Lukitus aktivoidaan asettamalla ruksi päälle halutun tietotason kohdalle ja määrittämällä haluttaessa lukittu ajanjakso vuosilukuina tai päivämäärälyhenteillä. Jos Lukittu alkaen ja Lukittu päättyen -kentät ovat tyhjät, niin silloin kaikki kyseisen tietotason vuodet ovat lukittuja. Muutokset hyävksytään OK-painikkeella.Yrityksen lisääminen

Uuden yrityksen lisääminen sisältää seuraavat toimenpiteet: yrityksen lisääminen organisaatiorakenteeseen, tilikausien määrittäminen uudelle yritykselle sekä laskentasäännöstön lisäys. Nämä edellyttävät käyttäjältä oikeuksia Hallinta-valikkoon (pääkäyttäjätasoiset oikeudet).


Uusi yritys lisätään organisaatiorakenteeseen sivulla Hallinta > Organisaatio. Valitse listalta yritys, jonka alapuolelle samaan tasoon lisätään uusi rinnakkainen yritys. Valinta tehdään valitsemalla halutun olemassa olevan yrityksen riviltä jokin solu. Uuden yrityksen luonti tapahtuu työkalunauhan toiminnolla Lisää kohde. Ensimmäiseen kenttään annetaan jokin ID-tunnus, yleensä juokseva numero, Seuraavaan kenttään annetaan lisättävälle yritykselle nimi ja tämän jälkeen kuitataan lisäys OK-painikkeella.


Jos uuden yrityksen tilikaudet eivät noudata yhteisiä tilikausimäärityksiä (eli sivu Hallinta > Tilikaudet ja sen käytettävissä olevat tilikaudet, aktiivinen tilikausi ja viimeinen toteumakuukausi), niin uuden yrityksen tilikaudet tulee määrittää organisaatiosivulla (Hallinta > Organisaatio). Yrityskohtaisten tiliakausien määritykseen siirrytään painamalla organisaatiorakenteessa uuden yrityksen rivillä ja Tilikaudet-sarakkeen sinisestä tekstistä 'oletus'. 


Yrityskohtaisten tilikausien sivulla määritetään ensin ensimmäisen lisättävän tilikauden pituus ja tämä tehdään työkalunauhan kentässä, jossa on oletusarvona 12 (eli 12 kuukauden pituinen tilikausi). Tilikauden pituuden ollessa oikein lisätään ensimmäinen tilikausi työkalunauhan sanaa "alkuun" klikkaamalla. Ohjelma lisää automaattisesti ensimmäisen tilikauden kuluvalle kalenterivuodelle. Jos tilikausi ei ole yhtenevä kalenterivuoden kanssa, niin tässä tapauksessa pitää lisätä ensin vajjaamittainen "tilikausi", vaikka se ei olekaan oikea tilikausi (ja tämä tullaan poistamaan seuraavassa vaiheessa). Esimerkiksi tilikauden vaihtuessa heinäkuun alusta lisättäisiin ensimmäiseksi 6 kuukauden mittainen tilikausi ja vasta sen jälkeen normaali 12 kuukauden mittainen tilikausi. Ensimmäisen 12 kuukauden mittaisen tilikauden lisäämisen jälkeen on mahdollista poistaa aluksi lisätty vajaamittainen "tilikausi", jos sen pituus oli alle 12 kuukautta eikä edusta oikeaa tilikautta. Poistaminen tehdään työkalunauhan toiminnolla 'Poista ensimmäinen tilikausi' tai 'Poista viimeinen tilikausi'. Muut tilikaudet voidaan tämän jälkeen lisätä alkuun tai loppuun painamalla työkalunauhan tekstiä 'alkuun' / 'loppuun'. 

Tilikausiin pitää merkitä myös aktiivinen tilikausi, joka merkitään tuoreimman tilinpäätöskauden kohdalle. Myös 'Viimeinen toteumakuukausi' tulee  merkitä työkalunauhan kenttään muodossa kk.vvvv ja painaa Enter. Viimeiseksi toteumakuukaudeksi merkitään aktiiviseksi merkityn tilikauden viimeinen kuukausi.


Tilikausia voi muuttaa ja poistaa vapaasti, koska ne eivät vaikuta tallennettuihin arvoihin. Katso tarkemmin ohje tilikausien muuttamisesta kohdasta Tilikausien lisääminen ja poistaminen.


Jos uudelle yritykselle laaditaan myös ennuste, niin sitä varten uusi yritys tarvitsee laskentasäännöstön. Laskentasäännöstö sisältää tiedon ennusteen ajanjaksosta, avattavasta syöttöpohjasta sekä sisältää valmiit säännöt tulos- ja tase-erien ennustamiseksi. Uusi laskentasäännöstö lisätään yritykselle sivulla Tiedot > Lasketa > Laskentasäännöstöt (edellyttää pääkäyttäjäoikeuksia). Valitse listasta olemassa oleva laskentasäännöstö, jonka alapuolelle uuden yrityksen laskentasäännöstö lisätään, ja paina rivin lopussa olevaa kuvaketta ja valitse avautuvasta valikosta kohta 'Uusi laskentasäännöstö alapuolelle'.


Tämä käynnistää ohjatun toiminnon laskentasäännöstön lisäämiseksi, jossa annetaan ensin nimi uudelle säännöstölle. Ohjatun toiminnon seuraavassa kohdassa on tärkeää valita edellä perustettu uusi yritys laskentasäännöstön kohteeksi. Muutoin laskenta kohdistuu väärään yhtiöön tai mahdollisesti kaikkiin yrityksiin, jos valinta jää tyhjäksi, johtaen ei-toivottuihin muutoksiin muiden yhtiöiden ennusteissa. Oikean yrityksen valinnan jälkeen ohjatun toiminnon voi viedä loppuun oletusarvoilla ilman muutoksia ja painaa Valmis-painiketta ohjatun toiminnon viimeisessä kohdassa.