VANHA:

Tietojen kopiointi, poistaminen, tiedonsiirto sisään ja ulos, tietyt syöttöpohjat sekä muut tietoihin liittyvät toiminnallisuudet löytyivät vanhassa käyttöliittymässä Tiedot-välilehdeltä. Tiedot-välilehti sekä sen työkalunauhassa näkyvät toiminnot ovat olleet käyttävissä vain tietyille käyttäjärooleille. Kommentti-listalle on aiemmin ollut mahdollista päästä myös syöttöpohjalla näkyvästä linkistä ja tämä mahdollisuus on myös uudessa käyttöliittymässä.Edellisessä käyttöliittymässä vyörytyssäännöt, kommenttilista, laskentasäännöstöt ja niiden mallit löytyivät myös Ennuste-välilehdeltä (Tiedot-välilehden lisäksi). Ennuste-välilehti on ollut kaikkien käyttäjien käytettävissä. Ennuste-välilehden työkalunauhassa olevat valinnat ovat riippuneet käyttäjän roolista.
UUSI:

Uudessa käyttöliittymässä tietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvät sivut löytyvät valikosta Tiedot. Tiedot-valikko yhdistää edellisen käyttöliittymän Tiedot- ja Ennuste-välilehtien sisällön yhden valikon alle. Tiedot-valikon sisältö mukautuu käyttäjän roolin mukaan. Työkalunauhan kohta Laske verot, korot ja poistot on uudelleen nimetty kohdaksi Tase, joka löytyy Lasketa-kohdan alavalikosta.