Tässä artikkelissa käydään läpi % tilistä -syöttökoodin ominaisuuksia, jolla voidaan määrittää valitun erän olevan tietty prosenttimäärä halutusta tilistä ja organisaatiotasosta. 

 

Syöttökoodin ominaisuudet -välilehti

Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus: Tämä asetus määrittää, millä tarkkuudella laskentaa suoritetaan. Kuukausittaisella tarkkuudella määritetään jokaiselle kuukaudelle oma prosentti, kun taas esimerkiksi vuosittaisella tarkkuudella määritetään vain yksi prosenttiarvo koko vuodelle.


Arvojen tyyppi: Määrittää, minkä tyyppisinä laskennasta saadut arvot tallennetaan järjestelmään. Useimmiten asetuksena voi käyttää oletusta, jolloin laskettujen arvojen tyyppi määräytyy tilikarttaan tehtyjen asetusten perusteella.


Tili: Tähän kenttään valitaan tili, josta laskennassa käytettävä prosentti lasketaan.


Yksikkö: Tähän valitaan se organisaatiotaso, jonka tilistä prosentti lasketaan. Jos valinta jätetään tyhjäksi, lähtötietona käytetään sitä organisaatiotasoa, jolle syöttökoodi on luotu.


Tietotaso: Miltä tietotason arvoilta prosentti lasketaan. Vaihtoehtoja voivat olla esim. toteuma, budjetti tai ennuste.


Ajallinen siirtymä: Negatiivinen arvo tarkoittaa, että lähtötietoina käytetään edellisen kuukauden arvoja, positiivinen puolestaan tarkoittaa, että prosentti lasketaan tulevan kuukauden arvoista.


Salli kehäviittaukset: Sallii kehäviittausten käytön syöttökoodissa eli viittausten, jotka ovat riippuvaisia saman kaavan tuloksista.

 

Syöttökoodin kohde -välilehti


Tili(t): Tähän kenttään valitaan ne tilit/tiliryhmät, joilla syöttökoodi on käytössä.


Organisaatiotaso(t): Tähän kenttään valitaan ne organisaatiotasot, joilla syöttökoodi on käytössä.


Dimensiot: Tähän valitaan ne dimensiot tai dimensiokohteet, joilla syöttökoodi on käytössä. Laittamalla valinnan kohtaan 'Lisää dimensiolle kohdistamattomat laskentakohteeksi' laskenta suoritetaan myös arvoille, joita ei ole kohdistettu dimensiolle.

 

Kaikille yllä olevilla parametreilla on kaksi valintaa, jolla määritetään, kuinka laajalti laskenta suoritetaan:

Syöttökoodi käytössä: Määrittää, onko syöttökoodi käytössä vain valitulla tasolla, sen kustannuspaikoilla, vai rinnakkaisilla tasoilla.

Yhteinen parametri: Tähän kenttään voidaan valita yhteinen parametri, joka sisältää käyttäjän jo ennalta määritetyt organisaatiotasot tai tilit. Toiminto voidaan käyttää, jos samalle tili- tai organisaatiojoukolle halutaan lisätä useita erilaisia syöttökoodeja, ilman ne määriteltäisiin jokaisessa syöttökoodissa erikseen. Uusi yhteinen parametri luodaan +-merkistä.

Kun kaikki edellä mainitut parametrit ovat määritelty, syöttökoodi luodaan valitsemalla 'OK'.

 

Syöttöarvon syöttäminen ja tulosten tarkastelu

Syöttöarvon asetusten määrittämisen jälkeen syöttöpohjalle on syötettävä prosentti eli syöttöarvo, joka toimii laskennan pohjana. Syöttöarvo voidaan syöttää vain Syöttöarvot & kohdetaso -tilassa, joka täytyy olla kuvan mukaisesti valittuna.

Prosentti syötetään joko vuosi-sarakkeeseen tai yksittäisille kuukausille riippuen siitä, millainen Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus parametreissa on valittu.

Esimerkissä suunnittelutarkkuudeksi on valittu kuukausi, jolloin prosentti syötetään kullekin kuukaudella erikseen. Vuosisarakkeella on sininen viiva merkkinä siitä, ettei prosenttia arvoa voi syöttää vuositasolla. 


Kun prosentit ovat syötetty, valitaan syöttöpohjan yläpalkista Suoritajoka suorittaa varsinaisen laskennan syöttöpohjalle.

Tämän jälkeen voidaan tarkastella syöttökoodilla laskettuja arvoja valitsemalla syöttöpohjan näyttötavaksi kuvan mukaisesti Budjetti (planned) tai Ennuste (planned) riippuen, ollaanko budjetin vai ennusteen syöttöpohjalla.