Tässä artikkelissa käydään läpi Kasvu-% edellisestä vuodesta/kaudesta -syöttökoodin ominaisuuksia.

Kasvu-% edellisestä vuodesta -syöttökoodi laskee tietyn kasvuprosentin mukaisen arvon edellisen tilikauden vastaavista arvoista.

Kasvu-% edellisestä kaudesta -syöttökoodi laskee kasvuprosentin mukaisen arvon aina edeltävän kauden arvosta, eikä edellisen tilikauden vastaavasta ajankohdasta. Esimerkiksi syyskuun budjetoitu arvo kasvaa tietyn kasvuprosentin verran elokuusta (edellinen kausi).


Syöttökoodin ominaisuudet –välilehti


Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus: Tämä asetus määrittää, millä tarkkuudella laskentaa suoritetaan. Kuukausittaisella tarkkuudella määritetään jokaiselle kuukaudelle oma prosentti, kun taas esimerkiksi vuosittaisella tarkkuudella määritetään vain yksi prosenttiarvo koko vuodelle. Tämä valinta vaikuttaa myös arvojen laskentatarkkuuteen: kuukausittainen tarkkuus laskee prosenttien mukaiset arvot jokaisen kuukauden saldosta erikseen, kun taas vuositason tarkkuus laskee prosentin mukaisen arvon koko vuoden summasta ja jakaa tuloksen kuukausille jakosääntöjen perusteella (esim. tasajako tai suhteellinen jako)


Arvojen tyyppi: Määrittää, minkä tyyppisinä laskennasta saadut arvot tallennetaan järjestelmään. Useimmiten asetuksena voi käyttää oletusta, jolloin laskettujen arvojen tyyppi määräytyy tilikarttaan tehtyjen asetusten perusteella.


Ensimmäinen lähdetietotaso: Määrittää, miltä tietotasolta kasvuprosentti lasketaan.


Toinen lähdetietotaso: Tätä valintaa voidaan käyttää, jos lähtöarvojen laskentaan käytettävää tietotasoa halutaan vaihtaa tietyn päivämäärän jälkeen. Jos kasvuprosentti lasketaan vain yhdestä lähdetietotasosta, valitaan tähän 'Ei mitään'.


Salli kehäviittaukset: Sallii kehäviittausten käytön syöttökoodissa eli viittausten, jotka ovat riippuvaisia saman kaavan tuloksista.

 

Syöttökoodin kohde –välilehti


Tili(t): Tähän kenttään valitaan ne tilit/tiliryhmät, joilla syöttökoodi on käytössä.


Organisaatiotaso(t): Tähän kenttään valitaan ne organisaatiotasot, joilla syöttökoodi on käytössä.


Dimensiot: Tähän valitaan ne dimensiot tai dimensiokohteet, joilla syöttökoodi on käytössä. Laittamalla valinnan kohtaan 'Lisää dimensiolle kohdistamattomat laskentakohteeksi' laskenta suoritetaan myös arvoille, joita ei ole kohdistettu dimensiolle.

 

Kaikille yllä olevilla parametreilla on kaksi valintaa, jolla määritetään, kuinka laajalti laskenta suoritetaan:

Syöttökoodi käytössä: Määrittää, onko syöttökoodi käytössä vain valitulla tasolla, sen kustannuspaikoilla, vai rinnakkaisilla tasoilla.

Yhteinen parametri: Tähän kenttään voidaan valita yhteinen parametri, joka sisältää käyttäjän jo ennalta määritetyt organisaatiotasot tai tilit. Toiminto voidaan käyttää, jos samalle tili- tai organisaatiojoukolle halutaan lisätä useita erilaisia syöttökoodeja, ilman ne määriteltäisiin jokaisessa syöttökoodissa erikseen. Uusi yhteinen parametri luodaan +-merkistä.

Kun kaikki edellä mainitut parametrit ovat määritelty, syöttökoodi luodaan valitsemalla 'OK'.

 

Syöttöarvon syöttäminen ja tulosten tarkastelu

Syöttöarvon asetusten määrittämisen jälkeen syöttöpohjalle on syötettävä prosentti eli syöttöarvo, joka toimii laskennan pohjana. Syöttöarvo voidaan syöttää vain Syöttöarvot & kohdetaso -tilassa, joka täytyy olla kuvan mukaisesti valittuna.

Prosentti syötetään joko vuosisarakkeeseen tai yksittäisille kuukausille riippuen siitä, millainen Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus parametreissa on valittu.

Esimerkissä suunnittelutarkkuudeksi on valittu kuukausi, jolloin prosentti syötetään kullekin kuukaudella erikseen. Vuosisarakkeella on sininen viiva merkkinä siitä, ettei prosenttia arvoa voi syöttää vuositasolla.


Kun prosentit ovat syötetty, valitaan syöttöpohjan yläpalkista Suoritajoka suorittaa varsinaisen laskennan syöttöpohjalle.

Tämän jälkeen voidaan tarkastella syöttökoodilla laskettuja arvoja valitsemalla syöttöpohjan näyttötavaksi kuvan mukaisesti Budjetti (planned) tai Ennuste (planned) riippuen, ollaanko budjetin vai ennusteen syöttöpohjalla.