Pääoman tuottoprosentien tunnusluvut ovat osa vakiotunnuslukulaskelmaa, joka löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut. Tunnuslukujen laskennassa käytetään seuraavia kaavoja: Sijoitetun pääoman tuottorosentti (SIPO-%)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tuoton ja siihen uhrattujen pääomaresurssien suhdetta:Osoittajassa oleva kerroin 24 johtuu tilikauden pituuden huomioonottamisesta ja siitä, että nimittäjässä on sijoitetun pääoman alku- ja loppuhetken summa. Sijoitettu pääoma lasketaan alku- ja loppuhetken keskiarvona.Pääoman tuottoprosentti (ROI)

Pääoman tuottoprosentia voidaan käyttää yrityksen sisäisen kannattavuuden tarkkailuun, ja se soveltuu erityisesti tulosyksikköorganisaatioihin. Pääoman tuottoprosentti saadaan voittoprosentin ja pääoman kiertonopeuden tulona:


Voittoprosentti:

 

Pääoman kiertonopeus:

Pääoman tuottoprosentti (ROI, Return On Investment):

Pääoman tuottoprosentin muodossa ilmaistua kannattavuutta voidaan parantaa kohottamalla voittoprosenttia ja/tai kiertonopeutta. Usein nämä kaksi komponettia ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia siten, että esimerkiksi voittoprosentin kohottaminen johtaa kiertonopeuden alenemiseen.