Jalostusarvo ja nettorahoituskulut ovat osa vakiotunnuslukulaskelmaa, joka löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut. Tunnuslukujen laskennassa käytetään seuraavia kaavoja:


Jalostusarvo ilmoittaa sen arvonlisäyksen, jonka yritys on toiminnallaan saanut aikaan. Mitä valmiimpana jalostettava tuote ostetaan, sitä pienemmäksi jalostusarvo yleensä muodostuu. Jalostus/henkilöstökulut palvelee hyvänä tunnuslukuna tarkasteltaessa erityisesti teollisuusyrityksen tehokkuutta.


JalostusarvoJalostusarvo / henkilöstökulut
Nettorahoituskulut-% kuvaa nettorahoituskulujen suhdetta liikevaihtoon. Nettorahoituskulut määritellään rahoituskulujen ja rahoitustuottojen erotuksena:


Nettorahoituskulut-%