Rahoituksen tunnusluvut ovat osa vakiotunnuslukulaskelmaa, joka löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut. Tunnuslukujen laskennassa käytetään seuraavia kaavoja:


Quick ratio tunnusluku mittaa yrityksen lyhyen aikävälin maksuvalmiutta. Tunnusluvussa yrityksen rahoitusomaisuus suhteutetaan lyhytaikaisiin velkoihin vähennettynä lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnusluku soveltuu saman toimialan yritysten väliseen vertailuun. 


Quick ratioCurrent ratio tunnusluku mittaa yrityksen lyhyen aikävälin maksuvalmiutta. Tunnusluvussa suhteutetaan Vaihtuvat vastaavat lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Current ratio tunnusluvussa oletetaan, että myös yrityksen vaihto-omaisuus on nopeasti rahaksi muutettavissa ja näin ollen käytettävissä lyhyt aikaisen vieraan pääoman kattamiseen.


Current ratioMyyntisaamisten kiertoaika (vrk)
Ostovelkojen kierto (vrk)
Ainevaraston kierto (vrk)
Valmistevaraston kierto (vrk)

Koko varaston kierto (vrk)
Nettovelkaantumisaste
Velkaantumisaste
Omavaraisuus-%
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Lainojen hoitokate
Liiketoiminnan kassavirta
Rahoitusjäämä / kausiKumulatiivinen rahoitusjäämä