Toiminnan laajuutta mittaavat tunnusluvut ovat osa vakiotunnuslukulaskelmaa, joka löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut. 


Yleisin yrityksen toiminnan laajuuden muutoksia kuvaava tunnusluku on liikevaihto. Mikäli yhdellä alalla toimiva yritys on kasvanut liikevaihdolla mitaten alan keskimääräistä kasvua nopeammin, se on kyennyt lisäämään markkinaosuuttaan.


Liikevaihto (12kk)


Liikevaihdon kasvuprosentti


 *Edellinen kausi: esim. jos nykyinen kausi on 4.2014 - 3.2015, niin edellinen on 4.2013 - 3.2014

                                      jos nykyinen kausi on 4.2014 - 6.2014, niin edellinen on 4.2013 - 6.2013

 


Myös yritykseen ja sen toimintaan sitoutuneen pääoman määrä ja sen muutokset kuvaavat yrityksen toiminnan laajuutta. Liikevaihdon kasvattamiseksi yritys investoi eli hankkii käyttöomaisuutta, jonka seurauksena myös rahoitusomaisuutta ja vaihto-omaisuutta joudutaan lisäämään. Siten tietyn liikevaihdon kasvun rinnalla tulisi varojen kasvun olla mahdollisimman pientä.

Navitan toiminnan laajuutta mittaavat tunnusluvut lasketaan seuraavasti:


Kokonaisvelat


Lyhytaikaiset velat


Oma pääoma


Sijoitettu pääoma

Nettokäyttöpääoma


Nettoinvestoinnit