Navita sisältää vakioraporttien lisäksi myös joukon vakiotunnuslukuja, jotka tulevat ohjelmaan valmiiksi asennettuina. Vakiotunnusluvut on tarkoitettu yleiskatsauksen tekemiseen yrityksen taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Vakiotunnuslukuja voidaan tarkastella Raportti-valikon kohdasta Tunnusluvut.


Vakiotunnuslukujen luettelo jakautuu neljään neljään ryhmään: toiminnan laajuus, tulos ja kannattavuus, rahoitus sekä muut tunnusluvut.


Raporttiriveillä pystytään porautumaan alimmille tasoille klikkailemalla pieniä plusmerkkejä rivin alussa. Arvoja sisältävää solua klikkaamalla voidaan avata solun syöttöpohja, josta voidaan tarkastella, miten solun arvo on muodostettu kustannnuspaikkatasolla.

"Raportti"-ruudusta aukeavasta ylimmäisestä pudotusvalikosta voidaan valita, mitä tunnuslukuraporttia halutaan tarkastella:

  • Vaihtoehtoina ovat tunnusluvut, SIPO ja ROI erittely sekä raportti, johon on yhdistetty molemmat (kuvassa).
  • Alemmasta pudotusvalikosta voidaan määritellä, halutaanko raportia tarkastella vertailuna edelliseen vuoteen vai halutaanko sen arvot esittää kuukausittain.
  • Päivitä-toiminnolla raporttiin tehdyt muutokset tulevat näkyviin
  • Tallenna raporttilinkki -toiminto tallentaa tarkasteltavan raportin oletuksena "Raporttilinkit"-kansioon, jolloin sama raportti voidaan myöhemmin hakea Raportit-valikon Galleria -kohdasta raporttilinkkien välilehdeltä.