Raporttien ja ennusteiden laatimisessa Navita käyttää seuraavia lyhenteitä ajanjaksojen kuvaamisessa:

LyhenneKuvaus
{BAP}aktiivisen tilikauden alku (beginning of the active accounting period
{EAP}aktiivisen tilikauden loppu (end of the active accounting period)
{LAM} tai {EOH}viimeinen toteumakuukausi (the last actual month)
{FAM}ensimmäinen toteumakuukausi (the first actual month)
{BPS}ennustekauden alku (beginning of the planning scenario)
{EPS}ennustekauden loppu (end of the planning scenario)
{NOW}kuluva kalenterikuukausi
{THY}kuluvan kalenterivuoden tammikuu (1. kuukausi)
{BFY}sen tilikauden ensimmäinen kuukausi (beginning of the fiscal year), johon laskettava/raportoitava kuukausi kuuluu
{EFY}sen tilikauden viimeinen kuukausi (end of the fiscal year), johon laskettava/raportoitava kuukausi kuuluu
{BFP}yrityksen Navitassa määritetyn ensimmäisen tilikauden alku (beginning of the first period)
{ELP}yrityksen Navitassa määritetyn viimeisen tilikauden loppu (end of the last period)


Vaihtoehtoisesti aika voidaan myös ilmoittaa muodossa 01.2019.

Ajanjaksoa voidaan muuttaa eteen- tai taaksepäin lisäämällä lyhenteeseen + tai -, ajanjaksojen lukumäärä sekä ajan jakson tunnus. Ohelman hyväksymät tunnukset ajanjaksoille ovat M, Q ja Y. 

Esimerkkejä:

  • {BAP-1Y} tarkoittaa edellisen vuoden alkua eli yksi vuosi ennen aktiivista tilikautta.
  • {BAP+1Q} tarkoittaa tilikauden alkua lisättynä kolmella kuukaudella.
  • {LAM+1M} tarkoittaa viimeisestä toteumakuukaudesta seuraavaa kuukautta.


Navitassa esiintyviä termejä: 

TermiSelite
DimensioTermi aputiedoille, joita halutaan hyödyntää raportoinnissa tai laskennassa. Esimerkiksi projektit, henkilöt tai toimittajat.
JakosääntöSääntö, jonka mukaan vuositasolle syötetty arvo jakaantuu kuukausille, tai miten tiliryhmä-tasolle syötetty arvo jakaantuu tileille.
LaskentasäännöstötEnnusteen tai budjetin syöttöpohja, joka mahdollistaa syöttökoodien käytön suunnitelmassa.
OrganisaatiokohdeOrganisaatiorakenne, yritys, kustannuspaikka.
SyöttökoodiSyöttöpohjaan rakennettu yksittäinen apulaskenta, esimerkiksi automatisoitu sivukululaskenta.
SyöttöpohjaTyökalu, jonka avulla syötetään arvoja eri tietotasoille (esimerkiksi budjetille tai ennusteelle).
TietotasoKertoo minkä tyyppistä tietoa tarkastellaan, esimerkiksi toteuma, budjetti tai ennuste.
TilityyppiVakioraportteja ja tunnuslukuja varten luodut tunnisteet. Vaikuttavat ainoastaan vakioraporttien laadintaan.
VakioraportitKaikille käyttäjille yhteiset vakiomalliset raportit.