Tietotasoilla olevat arvot on mahdollista lukita halutulta aikaväliltä. Tämä estää käyttäjän tekemästä muutoksia lukitun ajanjakson arvoihin. On huomioitava, että lukitus vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin ja estää arvojen muutokset myös laajat käyttöoikeudet omaavilta kuten pääkäyttäjiltä. Tarvittaessa lukitus voidaan poistaa, tai lukittua ajanjaksoa muuttaa, ja tehdä tarvittavat muutokset arvoihin, jonka jälkeen lukituksen voi palauttaa ennalleen. Tietotasolla oleva lukitus estää arvojen muutokset manuaalisesti, tiedonsiirrolla, ohjelman laskennoilla sekä kopiointi- ja tyhjennystoiminnoilla.


Tietotasojen lukitsemistoiminnoilla on mahdollista estää arvojen tahattomat muutokset esimerkiksi edellisten vuosien toteuma-arvojen osalta tai budjetin luvuissa, kun budjetointi on saatettu päätökseen, tai halutaan pitää budjettia hetken lukittuna väliarvioinnin tekemiseksi.


Tietotasojen lukitsemiseksi käyttäjällä pitää olla pääkäyttäjäoikeudet. Tietotasojen lukitus on mahdollista tehdä koko tietokantaa koskevana tai vain tietylle organisaatioyksilölle.


Huom! Tietotasolle arvoja kopioitaessa on kohdetietotason lukituksen oltava avoinna kopioitavalta aikaväliltä. Jos kohdetietotason arvot ovat edes osittain lukittu tietoja kopioitaessa, niin kopiointi ei onnistu ja saat tietojen kopioinnin yhteydessä tästä ilmoituksen. 


TIETOJEN LUKITUS KOKO TIETOKANNASSA


Tietotasojen lukitus koko tietokannassa koskien kaikkia organisaatioyksiköitä tehdään Tietotasot -sivulla. Tietotasot -sivulle pääsee Malli -välilehden alta kohdasta Tietotasot:


Tietotason lukitusta on mahdollista muuttaa viemällä osoitin tietotasorivin päälle Toiminnot -sarakkeessa ja klikkaamalla kuvakkeesta (Muokkaa tätä tietotasoa):

Valitse avautuvan ikkunan alaosassa 'Lukittu' ja määritä haluttu ajanjakso sen alapuolella oleviin 'Alkaen' ja 'Päättyen'-kenttiin.

  • 'Alkaen'-kentän voi jättää tyhjäksi ja tässä tapauksessa kaikki kuukaudet 'Päättyen'-kauteen asti (merkitty kuukausi mukaan luettuna) ovat lukittuna.
  • 'Päättyen' -kenttä on mahdollista jättää myös tyhjäksi ja tässä tapauksessa kaikki kuukaudet 'Alkaen'-kaudesta eteenpäin ('Alkaen' -kuukausi mukaan luettuna) ovat lukittuna.


Jos sekä 'Alkaen' että 'Päättyen'-kentät jäävät tyhjiksi, niin silloin koko tietotaso on lukittu.


Tietotason lukitus tulee voimaan 'OK'-painikkeella.


TIETOTASON LUKITSEMINEN VAIN VALITULLA ORGANISAATIOYKSIKÖLLÄ


Tietotasojen lukitus vain tiettyjä organisaatioyksiköitä koskevana tehdään Organisaatio -sivulla. Organisaatio -sivulle pääsee Malli -välilehden alta kohdasta Organisaatio:


Tietotason lukitusta on mahdollista muuttaa viemällä osoitin halutun organisaatioyksikön rivin kohdalle ja tupla-klikkaamalla Lukitut tasot -sarakkeessa solun sisältöä:


Valitse avautuvassa ikkunassa lukittava tietotaso ja määritä haluttu ajanjakso vieressä oleviin 'Alkaen' ja 'Päättyen'-kenttiin.

  • 'Alkaen'-kentän voi jättää tyhjäksi ja tässä tapauksessa kaikki kuukaudet 'Päättyen'-kauteen asti (merkitty kuukausi mukaan luettuna) ovat lukittuna.
  • 'Päättyen' -kenttä on mahdollista jättää myös tyhjäksi ja tässä tapauksessa kaikki kuukaudet 'Alkaen'-kaudesta eteenpäin ('Alkaen' -kuukausi mukaan luettuna) ovat lukittuna.


 Jos sekä 'Alkaen' että 'Päättyen'-kentät jäävät tyhjiksi, niin silloin koko tietotaso on lukittu.

Tietotason lukitus tulee voimaan 'OK'-painikkeella.