Navitan raporteilla voidaan porautua raporttirivin ylätasolta yksittäisiin tileihin ja sieltä aina yksittäisiin tapahtumiin asti.

Raportti on mahdollista ladata Excel- ja PDF-tiedostoksi tilitaso-näkymällä. 


Klikkaamalla alleviivattua riviä voidaan porautua yksittäiselle tilille asti.

Tilitasolta voidaan tarkastella yksittäisiä tapahtumia klikkaamalla tilin arvoa halutulta sarakkeelta ja valitsemalla katso Tapahtumat.


Tällöin ruutuun avautuu tapahtumaluettelo, jossa solun arvon muodostavat yksittäiset viennit ovat lueteltuina organisaation kustannuspaikoittain ryhmiteltynä. Yksittäisestä viennistä on lueteltu organisaatiotaso, tili, päivämäärä, arvo, tositenumero, kommentti sekä mahdolliset dimensiot.


Netvisor-integraatiossa tositenumeroa klikkaamalla voidaan siirtyä Netvisoriin kyseiselle tositteelle. Muiden integraatioiden siirtyminen ostolaskulle onnistuu, mikäli integraatioon sisältyy linkki ostolaskulle.


Raportin kaikki rivit voidaan laajentaa tai kutistaa kerralla klikkaamalla taulukon ensimmäisen sarakkeen otsikkotekstiä (riviotsikkosarakkeen nimi).