Navita mahdollistaa ennusteiden ja budjettien luomisen joko kokonaan euromääräisesti tai käyttäen sekä euromääriä että erilaisia laskentasääntöjä. Ennusteita ja budjetteja varten luodut syöttöpohjat löytyvät Ennuste-välilehdeltä Avaa-linkin alta.Syöttöpohjan näkymää ja asetuksia voidaan muokata Mukauta-välilehdeltä löytyvillä toiminnoilla.TermiKuvaus
PäivitäPäivittää näkymän vastaamaan käyttäjän tekemiä muutoksia
Näytä tapahtumatNäyttää miltä tileiltä ja miltä ajanjaksolta valitun solun arvo on muodostettu sekä kuka arvon on syöttänyt
JakosäännötNäytä voimassa oleva jakosääntö -toiminto näyttää, miten solun arvo jaetaan tällä hetkellä eri ajanjaksoille. Lisää/muokkaa voimassa oleva jakosääntö valitulle solulle -toiminnolla voidaan muokata solun arvon jakamista eri kuukausille
Muokkaa kommenttiaValitun solun sisältämän kommentin muokkaaminen. Tästä tarkemmin Arvojen syöttämien-ohjeessa
Näytä kommentitNäyttää kaikki taulukkoon lisätyt kommentit yhdessä luettelossa uudella välilehdellä
Yleiset asetuksetSyöttöpohjan käyttöön liittyvien yleisten asetusten muokkaaminen
Kutista kaikkiKutistaa taulukon rivit
Piilota tyhjät rivitToiminto piilottaa rivit, joilta ei löydy arvoja
Sarakkeiden näkyminenVoidaan piilottaa sarakkeita tai vaihtaa sarakkeiden järjestystä. Tätä käsitellään tarkemmin alla
Palauta oletusnäkymäänNäyttää syöttöpohjan alkuperäisessä muodossa
Tallenna syöttöpohjaToiminto, jolla voidaan tallentaa syöttöpohja uusilla ulkoasuvalinnoilla. Tallennuksen jälkeen pohja löytyy Tiedot -välilehden Tallennetuista syöttöpohjista
Laskentasäännöstö-ruudukkoTämä osio käsitellään tarkemmin alla syöttökoodien yhteydessä
Kohde-ruudukkoVoidaan valita, mitä ennuste-/budjetointirivejä taulukkoon halutaan lisätä ja miltä kustannuspaikalta tai yritykseltä arvoja näytetään
Arvot-ruudukko:Määritetään miltä aikaväliltä arvoja näytetään erisarakkeissa sekä näytetäänkö arvot taulukossa tuhatkertoiminaSARAKKEIDEN NÄKYMINEN SYÖTTÖPOHJASSA


Syöttöpohjalta voidaan piilottaa tarpeettomat sarakkeet näkyvistä tai muuttaa syöttöpohjan sarakkeiden järjestystä.


Sarakkeiden järjestystä ja näkymistä voidaan muokata syöttöpohjalla seuraavasti:


1. Avaa haluamasi budjetointi-/ennustepohja Ennuste-välilehdeltä.
2. Kun syöttöpohja on avattuna, valitse Mukauta-välilehdeltä Sarakkeiden näkyminen, jolloin ruutuun aukeaa valintaikkuna.
3. Sarakkeen näyttöasetuksia voidaan muokata viemällä hiiri halutulle sarakkeelle, jolloin valintapainikkeet tulevat näkyviin.4. Syöttöpohjalta piilotettu sarake näkyy valintaikkunassa kursiivilla.
5. Kun tarvittavat asetukset on tehty, paina 'OK', jolloin tehdyt muutokset tulevat näkyviin syöttöpohjalle.
6. Valitse Mukauta-välilehdeltä Tallenna syöttöpohja.

  • Jotta muutokset tallentuvat samalle syöttöpohjalle, pidä nimi samana ja paina ainostaan 'OK'. 
  • Jos syöttöpohjaa ei tallenneta, tehdyt muutokset eivät näy toisille käyttäjille ja häviävät seuraavalla kirjautumiskerralla.SYÖTTÖPOHJAN AVAUS


Laskentasääntöjä sisältävä syöttöpohja avataan Ennuste-välilehdeltä valitsemalla Avaa ja sieltä haluttu syöttöpohja. Alla olevassa kuvassa on korostettu muutamia tärkeitä osioita, joihin viitataan myöhemmin tekstissä.

SYÖTTÖKOODIN LISÄÄMINEN


Syöttökoodi voidaan lisätä tyhjään soluun, jossa on teksti "ei mitään" kaksoisklikkaamalla sitä ja valitsemalla haluttu syöttökoodi pudotusvalikosta:
Syöttökoodin parametrit määritellään ruutuun aukeavassa valintaikkunassa. Eri syöttökoodien ominaisuuksia käsitellään tarkemmin omissa artikkeleissa.


Syöttökoodi voidaan lisätä myös syöttöpohjan Laskentasäännöstöt-ruudukosta valitsemalla "Uusi syöttökoodi". Syöttöpohjan laskentaa ohjaavan laskentasäännöstön asetuksiin pääsee valitsemalla "Muokkaa". Täältä voi asettaa esimerkiksi aikavälin suoritettavalle laskennalle. Syöttökoodi voidaan lisätä ainoastaan riville, jossa lukee "ei mitään". Syöttökoodi-sarakkeella saattaa esiintyä myös seuraavia symboleita:


 Tämä tarkoittaa, ettei kyseiselle riville ole mahdollista lisätä syöttökoodia. Rivi voi olla välitulosrivi, jonka arvo koostuu yläpuolella olevista riveistä. Rivi voi olla rakennettu myös tilityypistä, jolloin syöttökoodin käyttäminen ei ole mahdollista tiliryhmätasolla, vaan ainoastaan yksittäisillä tileillä.


Tämä tarkoittaa, että kyseisellä rivillä on jo syöttökoodi, mutta se löytyy alemmalta organisaatiotasolta, jonka takia ylätasolle ei voida enää lisätä syöttökoodia. Alemmalle organisaatiotasolle luotu syöttökoodi saadaan näkyviin, kun syöttöpohjalla laajennetaan Organisaatiotaso-saraketta rivin kohdalta +-merkistä:Tämä tarkoittaa, että kyseisellä rivillä on jo syöttökoodi, mutta se löytyy tiliryhmän alatileiltä, jonka takia tiliryhmätasolle ei voida enää lisätä syöttökoodia. Alatilille luotu syöttökoodi saadaan näkyviin, kun syöttöpohjalla laajennetaan tiliryhmää +-merkistä:
SYÖTTÖARVON SYÖTTÄMINEN


Syöttöarvon asetusten määrittämisen jälkeen syöttöpohjalle on syötettävä syöttöarvo, joka toimii laskennan pohjana. Syöttöarvo voidaan syöttää vain Syöttöarvot & kohdetaso-tilassa, joka täytyy olla kuvan mukaisesti valittuna.

Prosentti syötetään joko vuosi-sarakkeeseen tai yksittäisille kuukausille riippuen siitä, millainen arvojen suunnittelutarkkuus parametreissa on valittu.

Esimerkissä suunnittelutarkkuudeksi on valittu kuukausi, jolloin prosentti syötetään kullekin kuukaudella erikseen. Vuosisarakkeella on sininen viiva merkkinä siitä, ettei prosenttia arvoa voi syöttää vuositasolla:SYÖTTÖKOODIN LASKENTA JA TULOSTEN TARKASTELU


Syöttöarvojen syöttämisen jälkeen valitaan Mukauta-välilehdeltä Suorita, joka suorittaa varsinaisen laskennan.

Laskennan jälkeen syöttöpohjaa voidaan tarkastella erilaisissa näkymissä. Näkymää voidaan vaihtaa valitsemalla jokin solu syöttösarakkeista ja valitsemalla Mukauta-välilehden "Suunnitelma-arvot"-ruudukosta haluttu näkymä. Vaihtoehtoina ovat:

  • Syöttöarvot & kohdetaso: näyttää absoluuttiset arvot niillä riveillä, joilla ei ole syöttökoodia ja syöttöarvot niillä riveillä, joilla syöttökoodi on käytössä.
  • Syöttöarvot: näyttää ainoastaan syöttöarvot niillä riveillä, joissa on syöttökoodi käytössä. Absoluuttisia arvoja ei näytetä tässä näkymässä.
  • Budjetti (planned) tai Ennuste (planned): näyttää absoluuttiset arvot kaikista raporttiriveistä kullakin tietotasolla. Tästä näkymästä voidaan tarkastella syöttökoodien tuloksia ja esikatsella laadittua budjettia tai ennustetta: