Navita Yritysmalli

Navita Yritysmalli on tietokoneelle asennettava yrityksen arvonmäärityksen ja raportoinnin mahdollistava työkalu. Ohjelman avulla yrityksen talousjohto voi laatia ennusteita sekä arvioida esimerkiksi investointien vaikutusta yrityksen tuloksen kehitykseen. Navita Yritysmallin käyttöön liittyvät ohjeet löydät tästä osiosta.