Seuraa

Uusi raportti, mittaristo

Uuden raportin luominen aloitetaan Raportit-välilehden Uusi raportti -toiminnolla, jolloin aukeaa seuraavanlainen Mukauta-välilehti:

Tässä artikkelissa käsitellään mittariston luomista Mukauta-välilehdeltä löytyvällä Mittaristo-työkalulla.

Mittariston rakentaminen

Mittariston luominen aloitetaan valitsemalla Mukauta-välilehdeltä Mittaristo-objekti, joka avaa raporttigeneraattorin.

Vaihe 1. Mittariston tyyppi

Ensimmäisessä valintaikkunassa valitaan mittariston ulkomuoto. Vaihtoehtoina on sekä säteittäisiä että lineaarisia mittaristoja. Valittu mittaristo näkyy ikkunan ylälaidassa:

Ikkunan alaosassa valitaan, mitä mittaristossa halutaan vertailla. Verrattavia kohteita voidaan valita useampi kuin yksi.

Tässä esimerkissä mittaristossa halutaan verrata erään tulosyksikön lukuja suhteessa koko yrityksen vastaaviin lukuihin, joten vain ensimmäinen kohta on valittuna.

Vaihe 2. Mittaristossa näytettävät tiedot

Toisessa valintaikkunassa valitaan ensin, mitä tietoja asteikon perusluvuissa näytetään. Tämän jälkeen ikkunan alalaidassa valitaan, mitä tietoja mittariston osoitin näyttää:

Tässä esimerkissä mittaristossa halutaan esittää, kuinka suuri Tulosyksikkö A:n liikevaihto on suhteessa koko yhtiön liikevaihtoon viimeisellä toteutuneella kuukaudella.

Tällöin ”Asteikon perusluku” -ruudukkoon valitaan yksiköksi koko yritys, raporttiriviksi liikevaihto, tietotasoksi toteuma ja alkaen-päivämääräksi viimeisin toteumakuukausi eli LAM. ”Näytettävä luku”-ruudukkoon valitaan yksikkö, jonka liikevaihdon mittariston osoitin näyttää eli tässä tapauksessa Tulosyksikkö A.

Mittaristolla näytettäviä tietoja voidaan yksiköiden/kustannuspaikkojen lisäksi rajata myös projekteilla tai työnumeroilla, jolloin ne valitaan ikkunan alalaidasta kohdasta ”Valitse dimensiot”.

Vaihe 3. Näyttöasetukset

Viimeisessä valintaikkunassa määritetään mittariston näyttöasetukset. Valintaikkuna näyttää esikatselukuvan rakennettavasta mittaristosta, johon voidaan tehdä muutoksia ikkunan alalaidassa olevilta välilehdiltä:

Kehys-välilehdeltä voidaan valita mittariston ulkomuoto sekä kehysten ja taustan väri.

Asteikko-välilehdeltä valitaan, miten asteikon perusluvut esitetään. Asteikko voidaan näyttää suhteellisena (esim. 0-100, kuten esimerkkimittaristossa) tai numeerisina arvoina. Asteikon arvoja voidaan myös kierää asteikon reunojen mukaan tai piilottaa maksimiarvo mittariston ääripäästä:

Vaihteluväli-välilehdeltä määritetään, halutaanko mittaristossa näyttää värillinen palkki, joka osoittaa arvojen vaihteluvälin. Tässä esimerkissä Tulosyksikön A liikevaihdon suhdetta koko yhtiön liikevaihtoon halutaan havainnollistaa numeerisen mittariston lisäksi myös punaisesta vihreään vaihtuvalla palkilla:

Selite-välilehdeltä mittaristolle voidaan lisätä otsikko. Otsikko voidaan kirjoittaa itse Teksti-kenttään tai käyttää siinä kirjainlyhenteitä, jotka päivittävät mittariston otsikkoa automaattisesti, kun mittariston aikaväliä, tietotasoa tai organisaatiotasoa muutetaan:

Tekstikentässä voidaan käyttää seuraavia lyhenteitä:

 • $UN Yksikön nimi
 • $UW Yksikön koko tunnus
 • $RA Raporttirivi tai tili
 • $VF Katselutarkkuus
 • $LV Tietotaso
 • $YF Alkaen-päivämäärän vuosi
 • $MF Alkaen-päivämäärän kuukausi
 • $YT Päättyen-päivämäärän vuosi
 • $MT Päättyen-päivämäätän kuukausi
 • $DM Näyttötapa
 • $VT Arvojen tyyppi
 • $CI Valuutta

AST.MERKIT-välilehdeltä muokataan pääasteikkomerkkien näyttöasetuksia:

ast.merkit-välilehdellä muokataan väliasteikkomerkkien näyttöasetuksia:

Osoitin-välilehdellä valitaan osoittimen tyyli, koko ja väri:

Mittaristo luodaan Valmis-painikkeella, kun kaikki tarvittavat valinnat on tehty.

Raporttipohjan ulkoasun muokkaaminen ja esikatselu

Valmis-painike sulkee raporttigeneraattorin, jonka jälkeen ohjelma palaa uuden raportin muokkaus-sivulle. Tässä näkymässä raporttiobjektin kokoa ja sijaintia voidaan muokata, jos samalle raportille halutaan lisätä muitakin objekteja, kuten logoa tai otsikkokenttää (Ks. Uusi raportti, Ulkoasun muokkaaminen).

Tallenna nimellä -painike tallentaa raporttipohjan oletuksena Pääkäyttäjät-kansioon, josta se voidaan myöhemmin avata Raportit-välilehdeltä Raporttikirjastosta.

Raporttimallin esikatselu -toiminto syöttää raporttipohjaan arvot, jolloin raporttia voidaan tarkastella täysin valmiina.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk