Seuraa

Tilikartan ominaisuudet

Sisältö

Esittely

Navitan tilikartta löytyy Malli-välilehdeltä valitsemalla Tilit. Tilikartasta nähdään tilien ryhmittely tietokannassa sekä kaikki tietokantaan kuuluvat tilit ja ryhmät. Tiedonsiirron yhteydessä löytyvät uudet tilit luodaan automaattisesti Navitan tilikarttaan.

Ohjelmatoimituksessa tulevat mukana järjestelmätilit $SysAccounts$ ja lisätietotilit $AI$. Näihin ei ole koskaan tarpeen tehdä muutoksia. Tämän lisäksi tietokannasta löytyy varsinainen käytössä oleva tilikartta Tulos & Tase (tai IS&BS) -ryhmän alta.

 

Tilikartan rakenne

Tilinumero-sarake näyttää tilin tunnisteen, joka on useimmiten tilin numero. Tältä sarakkeelta voidaan porautua tiliryhmä- tai tilitasolle klikkaamalla +-merkeistä. Tilinumero voi koostua myös kirjaimista, mutta kahta samalla tunnisteella olevaa tiliä ei tilikartassa voi olla.

Tilin nimi-sarake näyttää tilin nimen. Nimeä voidaan muokata kaksoisklikkaamalla.

Tilityyppi-sarakkeesta määritellään tiliryhmän tai yksittäisen tilin tilityyppi. Tilityyppi vaikuttaa vakioraporttien ulkoasuun.

Kerroin-sarakkeessa määritellään, vaikuttaako raporteilla käytettävä tuhatkerroin tiliryhmän arvoon. Oletusarvoisesti tämä asetus on päällä kaikissa tulos- ja tasetileissä. Joidenkin aputilien, kuten esimerkiksi henkilömäärän kohdalla kerrointa ei voida käyttää, sillä tällaisen tilin arvon täytyy pysyä samana, vaikka raportilla käytettäisiinkin tuhatkerrointa.

Toiminto-sarakkeessa määritellään, miten tiliryhmä vaikuttaa ylätason tulokseen. Esimerkiksi tulostileillä kulutiliryhmien toiminto on miinusmerkkinen, sillä ne vähentävät tilikauden tulosta. Kun tiliryhmien toiminnot ovat määritelty tilikartassa, voidaan Navitan syöttöpohjilla syöttää kaikki kulut ilman etumerkkiä, sillä tämä toiminto tunnistaa nämä rivit tulosta vähentäviksi.

 • + kasvattaa tiliryhmän saldoa
 • - vähentää tiliryhmän saldoa
 • ~ ei vaikuta millään tavalla ylempien tasojen laskentaan
 • = tarkoittaa välisummaa, joka tuloksen yläpuolisista riveistä.

Ominaisuus-sarakkeessa määritellään, ovatko tiliryhmän tai tilin sisältämät arvot rahaa, hintoja, määriä vai prosentteja.

 • Raha = arvot lasketaan kuukausittain, tiliryhmittäin ja organisaatiotasoittain yhteen eli arvot summautuvat kaikilla tasoilla.
 • Määrä, summataan = synonyymi rahamääräisille tileille.
 • Määrä, ei summata = ei summata ajassa, mutta organisaatiotasolla. Esim. henkilömäärää ei summata kuukausittain yhteen, mutta esim. kustannuspaikoilta halutaan summata.
 • Hinta = ei summata ajassa, esim. kuukausittain, mutta arvo säilyy samana kunnes se muutetaan. Jos hinta syötetään kustannuspaikalle, se ei summaudu ylemmälle tasolle.
 • Prosentti = näyttää arvon prosentteina sekä raporteilla että syöttöpohjilla. Arvo säilyy samana, kunnes se muutetaan.

Arvojen esitystapa kertoo, millaisina arvot näytetään oletusarvoisesti raporteilla.

 • Virta = Kauden muutos. Tätä käytetään yleisesti tulostileissä.
 • Päättävä tase = Näyttää päättävän taseen arvot, jossa otetaan huomioon alkava tase siihen tulleet muutokset tilikauden kuluessa. Tätä käytetään yleisesti tasetileissä
 • Alkava tase = Näyttää edellisen kuukauden lopussa olevat tasearvot.
 • Täsmäytys = Arvot vaikuttavat ainoastaan kuluvan kuukauden tulokseen.
 • tilik. alusta = Kumulatiiviset arvot tilikauden alusta
 • vuoden alusta = Kumulatiiviset arvot vuoden alusta.

Näyttöasetukset-sarakkeessa yksittäiselle tilille tai tiliryhmälle voidaan määrittää omat näyttöasetukset kuten väri, koko tai fontti. Nämä asetukset näkyvät kaikilla raporteilla ja syöttöpohjilla.

 

Mukauta-välilehden valinnat

Mukauta-välilehdeltä löytyvät seuraavat valinnat:

Valinta

Toiminto

Lisää tai poista tili

Mahdollistaa uuden tilin lisäämisen tai jo olemassa olevan tilin poistamisen. Ks. tilien luominen ja poistaminen

Siirrä rakenteessa

Tilikartan tiliryhmien tai yksittäisten tilien järjestely. Ks. tilien järjestely

Lajittele numeeriset tilit valitun rivin sisällä

Lajittelee kaikki valitun tiliryhmän sisällä olevat tilit nousevaan numerojärjestykseen.

Lajittele kaikki numeeriset tilit

Lajittelee kaikki tilikartassa olevat tilinumerot numerojärjestykseen.

Tuo

Tuo uuden tilikartan Navitaan ulkoisesta Excel-tiedostosta. Tämä tehdään järjestelmän käyttöönottovaiheessa.

Päivitä

Päivittää tilikartan näkymän.

Kutista kaikki tai Laajenna

Kutistaa tai laajentaa kaikki ryhmät.

Excel- ja Word-kuvakkeet

Tulostaa tilikartan joko Excel- tai Word-tiedostoon.

Tilikartan huoltotoiminto

Päivittää tilikarttaan tehdyt muutokset Navitan raporteille ja syöttöpohjille. Jos huoltotoiminto on tarpeen suorittaa, vilkkuu sen vieressä oranssi huutomerkki.

Automaattinen päivitys

Jos tämä asetus on päällä, tilikartan näkymä päivittyy automaattisesti, kun tilikarttaan tehdään muutoksia.

Näytä järjestelmätilit

Näyttää tai piilottaa tiliryhmän $SysAccounts$.

Muokkaa yrityskohtaisia tilin nimiä

Jos tietokannassa on useita yrityksiä, joilla on oletustilikartasta poikkeavasti nimettyjä tilejä, voidaan nämä nimet lisätä tällä toiminnolla.

Näytä havaitut konfliktit

Näyttää tilikartassa olevat virheet.

Etsi rakenteesta –työkalu

Tähän kenttään voidaan suoraan kirjoittaa etsittävä tili tai tiliryhmä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk