Seuraa

Toteumalukujen syöttöpohja

Sisältö

Esittely

Toteumalukujen syöttöpohjalla voidaan syöttää manuaalisesti arvoja toteuma-tietotasolle tai tarkistaa tiedonsiirron onnistuminen.

Toteumalukujen syöttöpohja löytyy Tiedot-välilehdeltä valitsemalla Toteumalukujen syöttöpohja. Huomaa, että voit syöttää arvoja tälle syöttöpohjalle vain, jos toteuma-tietotaso ei ole lukittu (ks. Tietotasot).

Syöttöpohjan ominaisuudet

Syöttöpohjan ensimmäisestä sarakkeesta voit porautua tilille, jolle haluat syöttää arvoja.

Organisaatiotaso-sarakkeesta voit valita, mille yritykselle tai kustannuspaikalle arvoja syötetään. Voit myös valita syöttöpohjalla näytettäväksi vain yhden yrityksen tai kustannuspaikan kerrallaan Mukauta-välilehden valinnoista (ks. kuva).

Syöttöpohjan oikeasta laidasta alkavat oletusarvoisesti kuukausisarakkeet, johon arvoja syötetään. (ks. Arvojen syöttö)

Tilien ja organisaatiotason valinta

Syöttöpohjalla näytettäviä tilejä ja organisaatiota voidaan muokata Mukauta-välilehdeltä ruudukosta ”Organisaatio, tilit, rivit” (ks. kuva). on suositeltavaa valita organisaatiorakenteesta kerrallaan vain yksi yritys tai kustannuspaikka, jolloin vältytään ylimääräiseltä porautumiselta syöttöpohjalla.

Aikavälin valinta

Syöttöpohjalla näytettävä aikaväli voidaan valita Mukauta-välilehden ”Aikaväli”-ruudukosta. Aikaväli-kenttiin voidaan syöttää aikaväli muodossa kk.vvvv tai käyttää Navitan aikavälilyhenteitä. Pudotusvalikosta voidaan määrittää, halutaanko syöttöpohjalla tarkastella arvoja kuukausi-, vuosi- tai neljännesvuosi-sarakkeilla.

Arvojen näyttötapa

Oletusarvoisesti syöttöpohjalla on valittuna näyttötavaksi ”Auto”, jolloin tulostileillä arvot näytetään Virtana ja tasetileillä Päättävän taseen arvoina. Mahdolliset tilikauden vaihtuessa tehtävät täsmäytykset tehdään näyttötavalla "Täsmäytys".

Syöttöpohjan ulkoasun muokkaaminen

Mukauta-välilehdeltä löytyvät seuraavat valinnat, joilla syöttöpohjan ulkoasua ja sen sisältämien arvojen esitystapaa voidaan muokata:

Päivitä:

Päivittää syöttöpohjan näkymän.

Näytä tapahtumat:

Avaa uuden ikkunan, joka näyttää, mistä tositteista valitun solun arvot koostuvat.

Kutista kaikki:

Kutistaa syöttöpohjan tilikartan.

Excel-kuvake:

Siirrä syöttöpohjalla näkyvät tiedot excel-tiedostoon.

Jakosäännöt:

Määrittää, millä perusteella ylätasoille syötetyt arvot jakautuvat tileille tai kustannuspaikoille. Nämä asetukset määritetään tavallisesti järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Muokkaa kommenttia:

Muokkaa tai lisää kommentti valitulle solulle.

Yleiset asetukset:

Tämän painikkeen alta voit määrittää muutamia yleisiä asetuksia

Sarakkeiden näkyminen:

Tällä valinnalla voidaan lisätä tai piilottaa tiettyjä syöttöpohjalla näytettäviä sarakkeita. Huomio, että tämä asetus näkyy vain muutoksen tehneelle käyttäjälle, jollei syöttöpohjaa tallenneta erikseen.

Piilota tyhjät rivit:

Piilottaa syöttöpohjalta kaikki ne rivit, joilla ei ole arvoja.

Palauta oletusnäkymään:

Jos syöttöpohjan näyttöasetukseen on tehty muutoksia, palauttaa tämä valinta syöttöpohjan takaisin oletusnäkymään.

Tallenna syöttöpohja:

Jos syöttöpohjaan tehdään näyttöasetuksiin liittyviä muutoksia, voidaan syöttöpohja tallentaa, jolloin nämä muutokset näkyvät myös muille käyttäjille. Tallennukset jälkeen mukautettu syöttöpohja löytyy Tiedot-välilehdeltä Tallennetuista syöttöpohjista.

”Ruudukon navigointi”-ruutu

Tästä ruudukosta voidaan muokata syöttöpohjan solujen kokoa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk