Seuraa

Tilityyppien linkitys

Jotta Navitan vakioraportit saadaan aktivoitua, täytyy tilikarttaan linkittää tilityypit, joista vakioraportit muodostuvat. Tyypillisesti tämä tehdään järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Tilityyppejä ja niihin liitettyjä yksittäisiä tilejä tai tiliryhmiä voidaan tarkastella Malli-välilehden Tilityypit-toiminnolla. Varsinainen tilityyppien linkitys on kuitenkin järkevintä tehdä suoraan tilikartassa eli valitsemalla Malli – Tilit:

Tilikartassa poraudutaan ensin halutulle tiliryhmälle tai yksittäiselle tilille, jonka jälkeen kaksoisklikataan tältä riviltä ”Tilityyppi”-saraketta.

Ruutuun aukeaa valintaikkuna, josta valitaan haluttu tilityyppi:

Tämän artikkelin lopusta löydät esimerkkitiedoston, johon on listattu tyypillisimmät tilityypit kaikille tuloslaskelman- ja taseen tiliryhmille.

Kun tilityyppi linkitetään tiliryhmätasolla, periytyy sama tilityyppi automaattisesti myös kaikille tiliryhmän sisältäville yksittäisille tileille. Tällöin myös kaikki tiedonsiirron yhteydessä automaattisesti luotavat tilit tähän tilityyppiin:

Suosituksena on linkittää tilityyppi aina ryhmätasolla, jos se on mahdollista, muussa tapauksessa tilityyppi voidaan määritellä myös yksittäisille tileille erikseen.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk