Seuraa

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on yksi Navitan vakioraporteista, jolloin myös sen Mukauta-välilehden valinnat ja muut ominaisuudet seuraavat muita vakioraportteja.

Rahoituslaskelma perustuu kassavirtalaskelmaan ja siinä eritellään:

Rahoituslaskelmassa rivin etumerkki on positiivinen, jos rivi kasvattaa kassavirtaa ja negatiivinen, jos rivi pienentää kassavirtaa.

 

Liiketoiminnan kassavirta

LIIKEVOITTO

+ POISTOT

+ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

+ SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ

+ KONSERNIAVUSTUKSET

+ VEROT

= TULORAHOITUS YHTEENSÄ

+ VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

+ LYHYTAIKAISTEN LIIKESAAMISTEN MUUTOS

+ LYHYTAIKAISTEN KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

= LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

 

Liiketoiminnan kassavirran erittely alkaa liikevoitosta. Poistot sisältävät suunnitelmapoistot käyttöomaisuudesta, arvonalentumispoistot, tavanomaista suuremmat arvonalennukset ja konsernireservin vähennyksen. Verot sisältävät tuloverot, verot satunnaiseristä ja muut välittömät verot.

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos sisältää korottomat lyhytaikaiset saamiset. Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutokseen tulevat kaikki korottomat lyhytaikaiset velat ja pakollisten varausten muutos.

Positiivinen liiketoiminnan kassavirta ilmaisee, miten paljon liiketoiminta on kerryttänyt kassavirtaa investointien rahoitukseen ja negatiivisen rahoituksen kassavirran kattamiseen.

 

Investointien kassavirta

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

+ INVESTOINNIT YHTEENSÄ

= KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

Investointien kassavirta eli kassavirta ennen rahoitusta saadaan laskemalla yhteen liiketoiminnan kassavirta ja investoinnit.

 

Rahoituksen kassavirta

+ PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

+ LYHYTAIKAISTEN KOROLLISTEN SAAMISTEN MUUTOS

+ PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

+ LYHYTAIKAISTEN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

+ PITKÄAIKAISTEN VELKOJEN MUUTOS

+ LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

+ OSINGONJAKO

+ OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

+ VÄHEMMISTÖOSUUDEN MUUTOS

= RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ

 

Jos rahoituksen kassavirta on positiivinen, se parantaa likviditeettiä tai sillä katetaan investointeja.

Pitkäaikaisten saamisten muutos sisältää sekä korollisten että korottomien pitkäaikaisten saamisten muutoksen. Lyhytaikaisten saamisten muutos sisältää korollisten lyhytaikaisten velkojen muutoksen, kun taas korottomat lyhytaikaiset velat vaikuttavat käyttöpääoman muutokseen.

Rahoituksen jälkeen kassavirta saadaan laskemalla yhteen kassavirta ennen rahoitusta ja rahoituksen kassavirta:

KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

+ RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ

= KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN

 

Positiivinen rahoituksen kassavirta ilmaisee miten paljon rahoituksesta on jäänyt investointien rahoittamiseen.

 

Rahoitusylijäämä

Rahoituslaskelman rahoitusylijäämä saadaan laskemalla yhteen kassavirta rahoituksen jälkeen, rahoituslaskelman korjauserä ja likvidien varojen muutos. Toteumakuukausina rahoitusylijäämää ei pitäisi syntyä.

Budjetissa tai ennusteessa rahoitusylijäämä osoittaa kauden rahoitusylijäämän. Negatiivinen rahoitusylijäämä ilmaisee kauden rahoitusvajauksen määrän.

Rahoituslaskelman kumulatiivinen ylijäämä osoittaa kausittain yhteenlasketun ylijäämän.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk