Seuraa

Vyörytystilit tilikartassa

Vyörytyslaskennassa kustannuksia jaetaan tiettyjen jakoperusteiden mukaisesti eri kustannuspaikoille. Vyörytettävä erä voi olla joko tiliryhmä tai yksittäinen tili.

Vyörytyssääntöä luodessa parametreihin määritetään vyörytyksen lähtö- ja kohdetilit.

Lähtötili ("Vyörytyksen vastatili")

Tekee negatiivisen kirjauksen tälle tilille, joka aiheuttaa vyörytettävän tilin tai ryhmän nollautumisen.

Kohdetili ("Vyörytyksen kohdetili")

Tili, jolle ohjelma laskee ja kirjaa vyörytettävän arvon.

 

Jos vyörytettävä erä on yksittäinen tili, joka vyörytetään toiselle tilille:

  • Lähtötilinä voidaan käyttää itse vyörytettävää tiliä. Tällöin vyörytyksen yhteydessä tilille tehdään negatiivinen kirjaus, joka nollaa vyörytettävän tilin kokonaissaldon.
  • Kohdetilinä käytetään tiliä, jolle vyörytys halutaan kohdistaa.

Jos vyörytettävä erä on tiliryhmä, joka vyörytetään toiselle tiliryhmälle:

  • Lähtötilinä täytyy olla yksittäinen tili, jonka takia vyörytettävän tiliryhmän sisälle täytyy tehdä ns.”vyörytystili”. Vyörytystili voidaan nimetä esimerkiksi lisäämällä tilinumeron loppuun H (=vyörytyksen lähettävä tili). Vyörytyksen yhteydessä tälle tilille tehdään negatiivinen kirjaus, joka tiliryhmätasolla nollaa vyörytettävän tiliryhmän saldon.
  • Kohdetilinä täytyy myös käyttää yksittäistä tiliä. Jos vyörytettävä erä halutaan vyöryttää tiliryhmälle, täytyy tämän tiliryhmän sisälle tehdä erillinen ”vyörytystili”, joka voidaan erotella tilikartan muista tileistä esimerkiksi lisäämällä tilinumeron loppuun V (=vyörytyksen vastaanottava tili). Vyörytettävä arvo kohdistuu tälle tilille.

Esimerkki tilikarttaan luoduista vyörytystileistä:

Tässä esimerkkinä ”Muut hallintokulut”-tiliryhmän vyörytykseen käytettävät lähtö- ja kohdetilit, jotka lisättiin Navitan tilikarttaan:

Ohjeet uusien tilien lisäämiseen löydät täältä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk