Seuraa

Visma Business -tiedonsiirtopaketin parametrit

Kun tiedonsiirtoskenaario on perustettu Navitaan, voidaan sille määrittää integraatioasetukset.

Tiedonsiirtoparametrit määritetään Tiedot-välilehdeltä valitsemalla Tietojen tuonti ja sieltä "Recent run"-sarakkeesta Actions --> Assign default parameters.

Visma Business -tiedonsiirtopaketille voidaan määrittää seuraavia parametreja:

VB server: Palvelin, jolla Visma Business -tietokanta sijaitsee. 

Companies: Määrittää, mitä yrityksiä Netvisorista tuodaan Navitaan. Vaihtoehtoina ovat:

  • All companies: Kaikki yritykset
  • Select companies by regular exression: Vain tietyn ehdon omaavat yritykset
  • Manual list: Ulkopuolisia yrityksiä. Ulkopuolisia yrityksiä lisättäessä luettelossa punaisella olevia yrityksiä ei ole vielä lisätty tietokantaan. Lisääminen tapahtuu valitsemalla aukeavan ikkunan alalaidasta "Ensure Navita Business Units and Costplaces for selected companies", jolloin yrityksen organisaatiorakenne siirtyy Netvisorista Navitaan.

Destination Account for summarized profit/loss account: Kertoo, mille tilille sisäänluettavan datan tulos siirretään. Tätä varten Navitan tilikarttaan luodaan usein oma tili, joka tyhjennetään automaattisesti vuoden lopussa, kun tilikauden tulos siirtyy varsinaiselle tulostilille.

Accounts with Zero OB in beginning of period: Tähän kenttään kirjoitetaan tulostilit 3000-9999. Tämä tarkoittaa, että avaava saldo tulostileillä on Navitassa nolla tilikauden alussa.

Linked companies: Kenttään kirjoitetaan niiden yhtiöiden tunnukset, joiden data halutaan yhdistää sisäänluettavan yritykseen dataan.

Auto create items in Navita Organization structure: Kustannuspaikkojen automaattinen lisääminen organisaatiorakenteeseen.

Assign empty name to auto created accounts: Automaattisesti luoduille tileille ei lisätä nimeä, ainoastaan tunniste. Tämä asetus on hyvä olla käytössä esim. tilitoimisto-tietokannoissa, jossa samassa tietokannassa voi olla useampi yritys.

Auto Apply Companies' Account Names: Tuo tiedonsiirron yhteydessä tilin nimet, jos ne eroavat tietokantaan tuodusta tilikartasta.

Cut-off Account Numbers by 4 chars: Luo kaikkien uusien tilien tunnisteet maksimissaan neljän merkin mittaisiksi. Tätä asetusta ei tavallisesti käytetä, jos on mahdollista, että yrityksen tilikarttaan tulee pidempiä kuin neljän numeron tunnusteita.

Auto Apply Companies’ periods: Luo sisääntuotavan yrityksen tilikaudet automaattisesti.

Import values for: Määrittää, mitä tietoja Navitaan luetaan sisään. Vaihtoehtoina on:

  • Manuaalinen: Voidaan itse määrittää, mistä päivästä mihin päivään tietoja luetaan
  • Uusin tilikausi: Tuo vain uusimman tilikauden tiedot
  • 2 uusinta tilikautta: Tuo kahden uusimmat tilikauden tiedot
  • Muuttuneet tiedot: Siirtää vain kaikki muuttuneet tiedot verrattuna edelliseen dataan.
  • Kuluva ja edellinen tilikausi

Aggregate daily values if imported more transaction than..: Jos kenttään syötetty luku ylittyy, kaikki yksittäiset päivän viennit summataan yhteen.

Destination Data Level: Määrittää, mille tietotasolle data tuodaan.

Register as New ExternalData and update LAM: Jos tässä on rasti, viimeisin toteumakuukausi (LAM=Last Active Month) päivitetään tiedonsiirron yhteydessä automaattisesti olettaen, että vastaava asetus on määritetty myös Navitan organisaatiorakenteessa.

Ignore dimensions with count of members bigger than..: Dimensiota ei lueta Navitaan, jos sen sisältämät kohteet ylittävät kenttään syötetyn arvon.

Ignore empty dimensions: Jos tässä on rasti, tyhjiä dimensioita ei tuoda tiedonsiirron yhteydessä Navitaan.

Auto assign access to new companies if current user is bookkeeper: Jos käyttäjän rooliksi tietokannassa on määritetty “bookkeeper”, käyttäjällä on pääsy uusiin yrityksiin.

Location for source documents: Mahdollistaa ostolaskuille porautumisen raporteilta. Tähän kenttään syötetään polku, johon ostolaskut on tallennettu.

Extension for source documents: Kertoo, mihin tiedostomuotoon yllä olevasta polusta löytyvät ostolaskut on tallennettu.

 

Valintaikkunan oikeassa reunassa olevat rastit määrittävät, mitkä valinnat näkyvät tiedonsiirron esikatselu-ikkunassa (Preview) tai tiedonsiirron ajastuksessa käytettävissä parametreissa.

Yleisimmät valinnat tiedonsiirron esikatselussa ja ajastuksessa ovat "Import values for2 ja "Destination Data Level".

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk