Seuraa

SimpleExcel-paketin tiedonsiirtoparametrit

SimpleExcel-paketille voidaan määrittää seuraavia parametreja:

Source Excel file: Sisäänluettava excel-tiedosto.

Worksheet: Kertoo, mikä välilehti excel-tiedostosta luetaan ensimmäisenä.

Map Orgs Excel file: Käytetään, jos organisaatiotasojen tunnisteet ovat erilaiset Navitan ja siirrettävän järjestelmän välillä. Tällöin Excel-tiedoston ensimmäiseen sarakkeeseen tulee vanha tunniste ja toiseen sarakkeeseen uusi tunniste.

Map Accounts Excel file: Sama kuin edellinen, mutta koskee tilien tunnisteita.

Destination Data level: Määrittää, mille tietotasolle data tuodaan.

Column with Top level Org Path: Kertoo ohjelmalle ylimmän organisaatiotason polun. Tasojen tunnisteet erotetaan toisistaan pisteellä ja voi olla esimerkiksi muotoa: ='1.1'

Column with Org ID: Määrittää, mistä sarakkeesta organisaatiotason tunnus löytyy. Tässä voidaan käyttää ehto lausekkeita. Esim. jos sarake on jonkin rivin kohdalla tyhjä, se siirretään "Z"-kustannuspaikkaan: =iif({D}='','Z',{D})

Use Org ID as whole path: Jos tässä ei ole rastia, ohjelma etsii kohdetason tunnisteen avulla.

Auto create organization items: Jos tässä on rasti, organisaatiotasot luodaan automaattisesti tiedon sisäänluvun yhteydessä.

Column with Account Number: Sarake, josta tilinumero löytyy.

Ignore rows with empty Account Number:  Jos tässä on rasti, sellaiset rivit jätetään lukematta, joista puuttuu tilinumero

Column(s) with Date: Sarake, josta päivämäärä löytyy.

Ignore rows with empty Date: Jos tässä on rasti, sellaiset rivit jätetään lukematta, joista puuttuu päivämäärä.

Column with Value: Sarake, josta tilin arvo löytyy.

Column with Value Type:  Sarake, josta arvon tyyppi löytyy.

Destination Account for summarized profit/loss results: Kertoo ohjelmalle, mille tilille sisäänluettavan datan tulos siirretään. Tätä varten Navitan tilikarttaan luodaan usein oma tili, joka tyhjennetään automaattisesti vuoden lopussa, kun tilikauden tulos siirtyy varsinaiselle tulostilille.

Destination CostplaceFinalID for summarize profit/loss results: Määrittää, mille kustannuspaikalle sisäänluettavan datan tulos kohdistetaan. Tässä käytetään usein Navitaan erikseen luotua kustannuspaikkaa "Z".

Column with Values Comment: Sarake, josta kommentit löytyvät.

Column with Receipt Number: Sarake, josta tositenumero löytyy.

Clear data in destination: Tyhjentää automaattisesti tilejä, kun dataa tuodaan sisään. Esim. "TopMost"-vaihtoehto tyhjentää kaikki ne tilit koko aikajaksolta, johon dataa tuodaan, ja tuo samalla kaikki saldot uudestaan.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk