Seuraa

NetVisorWeb-paketin tiedonsiirtoparametrit

NetVisorWeb-paketille voidaan määrittää seuraavia parametreja:

NetVisor CustomerIdentifier: Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelusta saatava rajapintatunnus.

NetVisor CustomerPrivateKey: Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelusta saatava rajapinta-avain.

Netvisor Environment: Ympäristön määrittäminen, esim. "production".

Companies: Määrittää, mitä yrityksiä Netvisorista tuodaan Navitaan. Vaihtoehtoina ovat:

  • All companies: Kaikki yritykset
  • Select companies by regular exression: Vain tietyn ehdon omaavat yritykset
  • Manual list: Ulkopuolisia yrityksiä. Ulkopuolisia yrityksiä lisättäessä luettelossa punaisella olevia yrityksiä ei ole vielä lisätty tietokantaan. Lisääminen tapahtuu valitsemalla aukeavan ikkunan alalaidasta "Ensure Navita Business Units and Costplaces for selected companies", jolloin yrityksen organisaatiorakenne siirtyy Netvisorista Navitaan.

Import only Companies with Text in Name: Navitaan voidaan tuoda organisaatiorakenteesta vain tietynnimisiä yrityksiä. Jos parametreja on useita, ne erotetaan  toisistaan pilkulla.

Don't import Companies with Text in Name: Tietynnimiset yritykset voidaan jättää pois organisaation sisäänluvun yhteydessä.

Ignore companies with VATLockDate before: Yritykset sisällytetään tietokantaan vain, jos niiden alv-lukituspäivä on kentässä ilmoitettua vuotta myöhempi tai sama.

Auto create items in Navita Organization structure: Valitaan, mitä tasoja Navitan organisaatiorakenteeseen luodaan automaattisesti. Vaihtoehtoina "ei mitään", "kustannuspaikat" tai "yritykset ja kustannuspaikat"

Search destination costplace by FinalID: Jos tätä kohtaa ei rastiteta, Netvisorin organisaatiorakenne siirtyy sellaisenaan Navitaan.

Accounts Map Excel File: Käytetään, jos tilien tunnisteet ovat erilaiset Navitan ja siirrettävän järjestelmän välillä. Tällöin Excel-tiedoston ensimmäiseen sarakkeeseen tulee vanha tunniste ja toiseen sarakkeeseen uusi tunniste.

Auto Create missed Accounts: Määrää, miten Netvisorista lisätään uusi tili tiedonsiirron yhteydessä Navitaan. Jos tässä on rasti, ohjelma etsii ensimmäisenä tilivälin, johon tili luodaan. Jos sopivaa tiliväliä ei löydy, se etsii tilille sopivan paikan tilinumeron perusteella ja sijoittaa sen mahdollisimman lähelle sitä lähinnä vastaavaa tilinumeroa.

Assign empty name to auto created Accounts: Jos edellinen parametri on käytössä, toiminto lisää ohjelmaan ainoastaan tilinumeron, mutta jättää tilin nimen tyhjäksi.

Cut-off Account Numbers by 4 characters: Määrää, käytetäänkö tilinumeroista vain neljää ensimmäistä. Jos tilikartassa on useampi tili, joiden neljä ensimmäistä numeroa ovat samat, niiden saldot summataan yhdelle tilille.

Destination Account for summarized profit/loss results: Kertoo ohjelmalle, mille tilille sisäänluettavan datan tulos siirretään. Tätä varten Navitan tilikarttaan luodaan usein oma tili, joka tyhjennetään automaattisesti vuoden lopussa, kun tilikauden tulos siirtyy varsinaiselle tulostilille.

Auto Apply Companies' Periods: Tilikausien automaattinen luominen Navitaan tiedon sisäänluvun yhteydessä.

Import values for: Määrittää, mitä tietoja Navitaan luetaan sisään. Vaihtoehtoina on:

  • Manuaalinen: Voidaan itse määrittää, mistä päivästä mihin päivään tietoja luetaan
  • Uusin tilikausi: Tuo vain uusimman tilikauden tiedot
  • 2 uusinta tilikautta: Tuo kahden uusimmat tilikauden tiedot
  • Muuttuneet tiedot: Siirtää vain kaikki muuttuneet tiedot verrattuna edelliseen dataan. Suositellaan käytettäväksi alempana olevan TopMost-parametrin kanssa.
  • Current month: Siirtää nykyisen kuukauden tiedot
  • Current and previous month: Siirtää nykyisen ja edellisen tilikauden tiedot.
  • After VAT Lock Date till current month: Siirtää kaiken datan ALV-lukituspäivämäärän nykyisen kuukauden väliltä.

For new company import all data: Jos tässä on rasti, uusille yrityksille siirretään samalla haulla myös koko historia.

Auto aggregate historical data before this date: Jos kenttään syötetään vuosiluku, kaikki arvot ennen tätä vuotta summataan yhteen ohjataan edelliselle kuukaudelle.

Destination Data Level: Määrittää, mille tietotasolle data tuodaan.

Register as New ExternalData and update LAM: Jos tässä on rasti, viimeisin toteumakuukausi (LAM=Last Active Month) päivitetään tiedonsiirron yhteydessä automaattisesti olettaen, että vastaava asetus on määritetty myös Navitan organisaatiorakenteessa.

Auto assign access to new companies if current user is bookkeeper: Jos käyttäjän rooliksi tietokannassa on määritetty “bookkeeper”, käyttäjällä on pääsy uusiin yrityksiin.

Clear data in destination: Tyhjentää automaattisesti tilejä, kun dataa tuodaan sisään. Esim. "TopMost"-vaihtoehto tyhjentää kaikki ne tilit koko aikajaksolta, johon dataa tuodaan, ja tuo samalla kaikki saldot uudestaan.

 

Valintaikkunan oikeassa reunassa olevat rastit määrittävät, mitkä valinnat näkyvät tiedonsiirron Esikatselu-ikkunassa, Suorita-painikkeen valintaikkunassa tai tiedonsiirron ajastuksessa käytettävissä parametreissa.

Yleisimmät valinnat tiedonsiirron esikatselussa ja ajastuksessa ovat "Import values for" ja "Destination Data Level".

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk