Seuraa

Tiedonsiirtopaketin ja tiedonsiirtoskenaarion luominen

Kirjanpitotietojen tuonti Navitaan aloitetaan luomalla ohjelmaan tiedonsiirtoskenaario, joka sisältää yhden rajapintapaketin ja siihen liitettävät tiedonsiirtoparametrit.

Skenaarioita voidaan luoda useampikin, jos esimerkiksi halutaan käyttää erilaisia tiedonsiirtoparametreja eri aineistoille, tai jos tuotavat aineistot ovat eri tiedostomuotoina.

TIEDONSIIRTOPAKETIN JA SKENAARION LUOMINEN:

1. Valitse Tiedot - Tietojen tuonti - "Create scenario into root folder"

2. Lataa Package-kenttään Navitaan tuotavaa aineistoa vastaava paketti, jonka saat Visma Navitan asiakastuesta. Paketti täytyy olla tallennettuna tietokoneelle, jotta se voidaan ladata kenttään. Tiedoston nimeä ei saa muuttaa. Skenaariolle voidaan antaa nimi Name-kentässä.

Käytetyimmät paketit ovat:

  • NetVisorWeb.nwp: käytetään Netvisor-integraatiossa
  • VismaBusiness.nwp: käytetään Visma Business -integraatiossa
  • VismaBusinessEx.nwp: käytetään Visma Business -integraatiossa
  • TextFile.nwp: käytetään, kun kirjanpitoaineisto on .txt-tiedostona
  • SimpleExcel.nwp: käytetään, kun kirjanpitoaineisto on excel-tiedostona, jossa data on riveillä ja päivämäärä sarakkeessa
  • MatrixExcel.nwp: Monimutkaisempi excel-paketti, joka mahdollistaa päivämäärien esittämisen useimmilla sarakkeilla.

3. Rastita kohta "Auto Change Sign of Value of relevant Accounts". Tämä vaihtaa tiedon sisäänluvun yhteydessä niiden tilien etumerkin, mitkä on erikseen määritelty tilityypit-toiminnolla.

4. Rastita kohta "If imported data contain errors then: Stop processing". Tämä lopettaa tiedon sisäänluvun, jos ohjelma havaitsee siinä virheitä.

5. OK-painike luo uuden skenaarion.

TIEDONSIIRTOPARAMETRIT

Skenaarion luomisen jälkeen määritellään siihen liittyvät tiedonsiirtoparametrit, jotka vaihtelevat hieman sisällöltään riippuen tiedonsiirtopaketin tyypistä.

Tiedonsiirtoparametrit voidaan määrittää valitsemalla luodun skenaarion kohdalta Toiminnot - Määritä parametrit:

Tiedonsiirtoparametrien määrittämistä käsitellään tarkemmin kunkin paketin osalta omassa artikkelissaan:

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk