Seuraa

Manuaalinen syöttöpohja ja budjetin/ennusteen syöttö euromääräisesti

Sisältö

Manuaalinen syöttöpohja

Navita mahdollistaa ennusteiden ja budjettien luomisen joko kokonaan euromääräisesti tai käyttäen sekä euromääriä että erilaisia laskentasääntöjä. Ennusteita ja budjetteja laaditaan Ennuste-välilehdeltä:

Syöttöpohja-toimintoa käytetään, jos ennuste tai budjetti halutaan syöttää euromääräisesti. Toiminto avaa tuloslaskelman ja taseen syöttöpohjan, johon voidaan manuaalisesti syöttää arvoja kunkin rivin kohdalle:

Yllä olevassa esimerkkikuvassa on seuraavan vuoden budjetin syöttöpohja, jolloin käyttäjän muokattavissa on "seuraava budjetti"-sarake sekä sen jälkeen olevat kuukausisarakkeet. Arvojen syöttö tapahtuu porautumalla halutulle riville ja organisaatiotasolle, jonka jälkeen valitaan vielä oikea aikajakso pystysarakkeilta. Soluille voidaan myös lisätä kommentteja, jolloin ne tulevaan näkyviin automaattisesti, jos solun arvoa yritetään muuttaa.

Arvoja voidaan syöttää joko vuosi- tai kuukausitasolla käyttäen niille tarkoitettuja sarakkeita (ks. kuva yllä).

Arvojen syöttö vuositasolla

Vuosisarakkeeseen syötettäessä arvot jakautuvat kuukausille automaattisesti järjestelmään tehdyn jakosäännön perusteella. Yleisimmät jakotavat ovat tasajako ja jako edellisen vuoden arvoihin perustuen.

Jos vuositasolle syöttämisen jälkeen halutaan tehdä korjauksia yksittäisiin kuukausisarakkeisiin, päivittyy vuositason summa automaattisesti, kun Mukauta-välilehdeltä valitaan Päivitä.

Arvojen syöttö kuukausitasolla

Arvoja voidaan syöttää myös kuukausisarakkeisiin, jolloin ne summautuvat automaattisesti vuositasolle, kun Mukauta-välilehdeltä valitaan Päivitä-toiminto.

Tietotason vaihtaminen

Jos halutaan laatia ennuste budjetin sijaan, valitaan jokin solu "seuraava budjetti"-sarakkeesta ja  Mukauta-välilehdeltä Seuraava budjetti/ennuste -ruudukosta "budjetti"-pudotusvalikosta "ennuste", jolloin myös taulukon sarakkeet päivittyvät vastaamaan ennustetta.

Mukauta-välilehden valinnat

Mukauta-välilehdeltä löytyy useita toimintoja budjetin/ennusteen laatimiseen:

Päivitä: Päivittää näkymän vastaamaan käyttäjän tekemiä muutoksia
Näytä tapahtumat: Näyttää mistä tileiltä ja miltä ajanjaksolta valitun solun arvo on muodostettu.
Kutista kaikki: kutistaa taulukon rivit
Jakosäännöt: "Näytä voimassa oleva jakosääntö" -toiminto näyttää, miten solun arvo jaetaan tällä hetkellä eri ajanjaksoille. " Lisää/muokkaa voimassa oleva jakosääntö valitulle solulle" -toiminnolla voidaan muokata solun arvon jakamista eri kuukausille.
Muokkaa kommenttia: valitun solun sisältämän kommentin muokkaaminen
Näytä kommentit: Näyttää kaikki taulukkoon lisätyt kommentit yhdessä luettelossa.
Näkymä-ruudukko: Sisältää muutamia yleisiä asetuksia taulukon näyttötapaan liittyen, esim. sarakkeiden järjestely/piilottaminen tai tyhjien rivien piilottaminen.
Selaa: Syöttöpohjan muodon vaihtaminen. Esimerkiksi "toteumalukujen syöttö"-näkymässä voidaan manuaalisesti syöttää toteumalukuja tulos- ja taselaskelmaan kun taas "yksikkö ja tilit"-näkymässä näytetään vain yksi organisaatiotaso kerrallaan.
Palauta oletusnäkymään: Näyttää syöttöpohjan alkuperäisessä muodossa.
Tallenna syöttöpohja: Tallentaa syöttöpohjan niin, että se saadaan myöhemmin avattua Tiedot-väliehdeltä Tallennetuista syöttöpohjista.
Rivitiedot-ruudukko: Voidaan valita, mitä ennuste-/budjetointirivejä taulukkoon halutaan lisätä ja mitkä organisaatiotasot siihen sisällytetään.
Asetukset-ruudukko:  Määrittää, minkälaisia arvoja ennusteessa/budjetissa käytetään sekä tarvitaanko taulukossa tuhatkertoimia.

 

 

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk