Seuraa

MatrixExcel-paketin tiedonsiirtoparametrit

MatrixExcel-paketille voidaan määrittää seuraavia parametreja:

Source Excel file(s): Sisäänluettava excel-tiedosto(t).

Worksheet (keep empty to process first): Kertoo, mikä välilehti excel-tiedostosta luetaan ensimmäisenä.

Map Orgs Excel file: Käytetään, jos organisaatiotasojen tunnisteet ovat erilaiset Navitan ja siirrettävän järjestelmän välillä. Tällöin Excel-tiedoston ensimmäiseen sarakkeeseen tulee vanha tunniste ja toiseen sarakkeeseen uusi tunniste.

Map Accounts Excel file: Sama kuin edellinen, mutta koskee tilien tunnisteita.

Accounts Values Types Excel file: Sama kuin edelliset, mutta koskee tilin arvojen tyyppejä.

Ignore data with only zero values: Jos tässä on rasti, tietoa ei tuoda sisään, jos sen arvo on nolla.

Ignore missed accounts: Jos tässä on rasti, puuttuvia tilejä ei huomioida.

Destination Data Level: Määrittää, mille tietotasolle data tuodaan.

Content XML file: Tähän voidaan liittää XML-tiedosto.

Default Date: Oletuspäivämäärä. Jos tässä ei ole mitään, ohjelma hakee päivämäärän XML-tiedostosta.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk