Seuraa

TextFile-paketin tiedonsiirtoparametrit

TextFile-paketille voidaan määrittää seuraavia parametreja:

Source text file(s): Sisäänluettava tekstitiedosto.

File format description: Tiedoston rakenteen määrittäminen. Koostuu kahdesta osasta:

 • Ensimmäinen rivi kuvaa tiedoston yleistä rakennetta:
  • "format {tab/csv/fixed} [option=value [option=value]]"
  • Seuraavia vaihtoehtoja voidaan käyttää "option"- ja "value"-toimintoina:
option value
encoding

tiedoston koodaus, esim.

UTF-8 - unicode files
Windows-1252 - käytetään pohjoismaissa
windows-1253 - kreikka

delimiter Käytetään vain CSV-tiedostoissa. Määrittää tiedoston sisältämien arvojen erottimen, oletusarvoisesti puolipiste (;).
skiprows Määrittää, kuinka monen rivin yli hypätään tiedoston alussa.
 • Muilla riveillä määritellään sisäänluettavasta tiedostosta luotavan taulukon sarakkeet. Kaikilla riveillä täytyy olla seuraava rakenne:
  • Name parameters [type format]
  • "Name"-kohtaan kirjoitetaan sarakkeen nimi, esim. "Tili"
  • "parameters"-kohta kertoo sarakkeen arvojen sijainnin tekstitiedostossa. Sijainti voidaan kertoa kolmella tavalla: viittaus sisäänluettavaan riviin, kaava tai sarakkeiden summa:
   Tyyppi Komento
   Viittaus CSV- tai tab-tiedostoon
   • IndexOfColumn=arvo
   • Esim. viittaus ensimmäiseen sarakkeeseen: IndexOfColumn=1)
   Viittaus Fixed-muotoiseen tekstitiedostoon
   • StartPosition,Length
   • StartPosition: kertoo, monennestako merkistä arvo alkaa.
   • Length: kertoo, kuinka monta merkkiä pitkä arvo on.
    Kaava
   •  ensimmäisen symbolin on aina oltava =
   • voidaan käyttää funtioita, kuten IIF tai ISNULL
    Summa
   •  +-merkki erottaa summattavat arvot tai sarakkeet.
   • Esim. +DateMonth+'.'+$Year
  • [type format]-kenttään voidaan määrittää, missä muodossa tiedot ovat sisäänluettavassa datassa. Vaihtoehtoina ovat:
   Nimi Komento
   Päivämäärä
   • d=päivä, M=kuukausi, y=vuosi
   • Esim.
    d.M.yyyy
    dd.MM.yy
    yyyy-MM-dd
   Desimaalierotin double fi-fi: käyttää pilkkua desimaalierottimena
   double en-us: käyttää pistettä desimaalierottimena

Map Orgs Excel File: Excel-tiedostoa (xls tai xlsx)voidaan käyttää, jos organisaatiorakenteeseen on tullut muutoksia ensimmäisen tiedon sisäänluvun jälkeen. Excel-tiedoston ensimmäisellä välilehdellä ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään sisäänluettavan organisaatiotason tunniste ja toiseen sarakkeeseen tunniste, jolla se halutaan korvata Navitassa. Tiedoston ensimmäinen rivi ei voi sisältää sisäänluettavia arvoja, sillä se katsotaan sisäänluvun yhteydessä otsikkoriviksi.

Map Accounts Excel File: Toimii samalla tavalla kuin edellinen parametri, mutta tätä käytetään, jos yrityksen tilikarttaan on tullut muutoksia ensimmäisen tiedon sisäänluvun jälkeen.

Destination Data Level: Tällä parametrilla määritetään, mille tietotasolle sisäänluettava data tuodaan.

Column with Top Level Org Path: Tähän voidaan kirjoittaa polku ylimmälle organisaatiotasolle. Tasot erotetaan toisistaan pisteellä, esim " ='1.3.1' ". Tässä käytetään usein sisäänluettavan yrityksen polkua ylimmälle organisaatiotasolle.

Column with Org ID: Sidoksissa edelliseen parametriin. Jos esimerkiksi kustannuspaikkaa ei haluta sijoittaa edellä määritetyn organisaatiopolun alle, se voidaan ohjata muualle esim. funktiolla " =isnull(trim(KPA),'Z') ".

Use Org ID as whole path: Jos tässä on rasti, ohjelma etsii kohdetasoa "Column with Top Level Org Path"-parametrissa määritellystä polusta. Jos rastia ei ole, kohdetasoa etsitään organisaatiotason tunnuksen perusteella.

Auto create organization items: Jos tässä on rasti, ohjelma luo automaattisesti organisaatiotasot tiedon sisäänluvun yhteydessä.

Column with Org Name: Tähän voidaan nimetä, minkä niminen sarake sisältää organisaatiotason nimen, johon voidaan viitata "File Format Description"-kentässä.

Column with Account Number: Tähän voidaan nimetä, mistä sarakkeesta löytyy tilinumero.

Auto Create Accounts: Jos tässä on rasti, ohjelma luo automaattisesti tilikartan tiedon sisäänluvun yhteydessä.

Column with Account Name: Tähän voidaan määritellä, mistä sarakkeesta löytyy tilin nimi.

Column(s) with date: Tähän voidaan määritellä, mistä sarakkeesta löytyy päivämäärä.

Column with Value: Tähän voidaan määritellä, mistä sarakkeesta löytyy tilin arvo.

Default date mode of imported values: Kertoo ohjelmalle, miltä aikatasolta sisäänluettavat tiedot ovat. Vaihtoehtoina kuukausi, päivä, viikkoja, 2 kk, 3 kk, 4 kk, tai 6 kk.

Value Type Column: Määrittää, minkä tyyppistä sisäänluettava tieto on. Vaihtoehtoina F (virtaava), C (päättävä tase) tai O (avaava tase).

Comments Column: Tähän voidaan nimetä, sarakkeesta kommentit löytyvät.

Receipt Column: Tähän voidaan nimetä, mistä sarakkeesta kuittinumero löytyy.

Ignore row if any of these columns are empty: Tähän voidaan nimetä sellaisia sarakkeita, joiden yli halutaan hypätä, jos ne eivät sisällä arvoja.

Ignore row expression: Tähän voidaan lisätä funtiolla, jolla tietyt rivit jätetään lukematta. Esim. " =substring(Account.1.1.) <> ‘ ‘ " tarkoittaa, että jos tilin ensimmäinen merkki on jotain muuta kuin välimerkki, riviä ei lueta.

Use data from previous rows if columns empty: Jos jokin kenttä (esim. arvo tai kommentti) on tyhjä, tieto luetaan edelliseltä riviltä.

Destination Account for summarized profit/loss account: Kertoo ohjelmalle, mille tilille sisäänluettavan datan tulos siirretään. Tätä varten Navitan tilikarttaan luodaan usein oma tili, joka tyhjennetään automaattisesti vuoden lopussa, kun tilikauden tulos siirtyy varsinaiselle tulostilille.

Destination CostplaceFinalID for summarize profit/loss results:
Kertoo ohjelmalle, mille kustannuspaikalle sisäänluettavan datan tulos viedään. Jos kustannuspaikkaa ei käytetä, tulos voidaan viedä esim. kustannuspaikalle "Z".

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk