Seuraa

Tunnuslukuyhteenveto

Navita sisältää vakioraporttien lisäksi myös joukon vakiotunnuslukuja, jotka tulevat ohjelmaan valmiiksi asennettuina. Vakiotunnusluvut on tarkoitettu yleiskatsauksen tekemiseen yrityksen taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Vakiotunnuslukuja voidaan tarkastella Raportti-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut:

Vakiotunnuslukujen luettelo jakautuu neljään neljään ryhmään: toiminnan laajuus, tulos ja kannattavuus, rahoitus sekä muut tunnusluvut.

Raporttiriveillä pystytään porautumaan alimmille tasoille, jos rivi on alleviivattu. Arvoja sisältävää solua klikkaamalla voidaan avata solun syöttöpohja, josta voidaan tarkastella, miten solun arvo on muodostettu kustannnuspaikkatasolla.

"Raportti"-ruudusta aukeavasta ylimmäisestä pudotusvalikosta voidaan valita, mitä tunnuslukuraporttia halutaan tarkastella:

  • Vaihtoehtoina on esimerkkikuvassa nähtävä tunnuslukuyhteenveto; SIPO-%, ROI-% ja Z-luku tai raportti, johon on yhdistetty molemmat.
  • Alemmasta pudotusvalikosta voidaan määritellä, halutaanko raportia tarkastella vertailuna edelliseen vuoteen vai halutaanko sen arvot esittää kuukausittain.
  •  Päivitä-toiminnolla raporttiin tehdyt muutokset tulevat näkyviin
  • Tallenna raporttilinkki -toiminto tallentaa tarkasteltavan raportin oletuksena "Tallennetut raportit"-kansioon, jolloin sama raportti voidaan myöhemmin hakea Raportit-välilehden tallennetut raporttilinkit -toiminnolla.

 "Tiedot"- ruudussa määritellään, mitä tietoja ja millä tasolla niitä halutaan esittää raportissa:

  • Raportointikuukausi-kentässä määritellään, miltä ajanjaksolta raporttiin halutaan ajaa tietoja. Kentässä voidaan käyttää joko Navitan käyttämiä lyhenteitä tai kirjoittaa tarkasteltava kuukausi muotoon kk.vvvv.
  • Organisaatiotaso-kentässä valitaan, miltä organisaatiotasolta raporttia halutaan tarkastella. Kenttää klikkaamalla avautuu valintaikkuna.
  • Tietotaso-pudotusvalikossa määritellään, halutaanko tarkastella toteumatietojen, budjetin vai ennusteen tunnuslukuraporttia.
  • Kerroin: tuhatkertoimien käyttö
  • Piilota tyhjät rivit: piilottaa raportista kaikki ne rivit, joilla ei ole arvoja
  • Taulukon näyttöasetukset avaa valintaikkunan, joilla voidaan muokata taulukon ulkonäköä, esimerkiksi fonttia, väriä ja otsikkoa.

Sarakkeet-toiminnolla voidaan piilottaa raportissa näytettäviä sarakkeita.

Kaavio1 ja Kaavio2 määrittävät, mitä raportin toisella sivulla olevissa kaaviokuvissa esitetään.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk