Seuraa

Organisaatio

Organisaatiorakenne koostuu yksiköistä ja kustannuspaikoista ja useimmissa tapauksissa se on monitasoinen. Organisaatiorakenne määritellään Navitaan jo käyttöönottovaiheessa, mutta rakennetta voidaan tarvittaessa muokata koska tahansa.

Organisaatiorakenne löytyy Malli --> Organisaatio -toiminnolla:

OrganisaatioID-sarakkeessa on esitetty ylimmäisenä konsernitaso ja sen alla tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt, jotka on eritelty omilla tunnuksillaan, esimerkiksi Y-tunnuksella. 

Kaikki Navitaan tuotavat arvot on kohdistettava jollekin kustannuspaikalle tai tasolle. Tämän takia käyttöönottovaiheessa tietokantaan luodaan usein "Z"-taso (nimetty "Ei kustannuspaikkaa"), jolle Navitassa kohdistetaan kaikki sellaiset arvot, joita ei ole kohdistetty millekkään muulle kustannuspaikalle.

Nimi-sarake seuraa OrganisaatioID-saraketta, mutta tähän sarakkeeseen ilmoitetaan yrityksen tai yksikön nimi. Nimeä voidaan muuttaa kaksoisklikkaamalla.

Verojen laskenta -sarakkeessa yksilöidään, millä organisaatiotasolla automaattisen ennustelaskennan verotus suoritetaan valitsemalla kyseiseen soluun "Kyllä"-vaihtoehto.

Viimeinen toteumakuukausi -sarakkeessa voidaan määritellä viimeisin toteutunut kuukausi kullekin organisaatiotasolle. Toteumakuukausi kirjoitetaan muotoon "kk.vuosi". Jos kuukausi on kirjoitettu solussa kursiivilla se tarkoittaa, että solun tieto on kopioitu ylemmältä tasolta ja ylemmän tason kuukauden muuttaminen vaikuttaa myös kaikkiin alempiin tasoihin.

Tilikaudet-sarakeessa kullekin organisaatiotasolle voidaan määritellä tilikauden pituus erikseen. Jos organisaatiotasolla käytetään "Oletus"-vaihtoehtoa, se noudattaa tietokantakohtaista asetusta tilikausien suhteen, joka määritellään Malli - Tilikaudet -valinnalla.

Omat tilit- sarake kertoo, monta omaa tiliä kullekin organisaatiotasolle on luotu. Omien tilien listalla olevien tilien nimet näkyvät vain tällä organisaatiotasolla, muilta tasoilta tarkasteltaessa näytetään ainoastaan tilin numero.

Asiakkaan ominaisuudet -sarakkeessa voidaan määritellä, onko organisaatiolle määritetty budjettia. Jos budjettia ei ole laadittu, voidaan valita, lasketaanko ennuste edellisen vuoden toteumatiedoista vai indeksikorjauksena edellisestä vuodesta kuluvaan vuoteen. Samassa valintaikkunassa voidaan myös määritellä, mitä tietotasoja raporteissa oletusarvoisesti esitetään.

Organisaatiorakenteen muokkaaminen

Mukauta-välilehdellä organisaatiorakennetta voidaan muuttaa seuraavilla toiminnoilla:

  • Lisää kohde: Tällä toiminnolla voidaan lisätä uusia tasoja organisaatiorakenteeseen. Toiminto avaa uuden ikkunan, jossa määritellään lisättävän tason ominaisuudet:

    • OrganisaatioID-tekstikentään laitetaan uuden organisaatiotason tunnus, esimerkiksi Y-tunnus ja Nimi-tekstikenttään organisaatiotason nimi.
    • Create new item -valinta määrittää uuden organisaatiotason paikan organisaatioluettelossa. After-vaihtoehto sijoittaa organisaatiotason alapuolella olevassa tekstikentässä määritellyn kohdetason jälkeiselle paikalle ja in deph -vaihtoehto sen sisälle. Kohdetason määrittäminen tapahtuu klikkaamalla tekstikenttää ja valitsemalla haluttu taso ruutuun aukeavasta luettelosta.
  • Poista kohde: Tällä toiminnolla voidaan poistaa organisaatiotasoja luettelosta. Poistaminen tapahtuu valitsemalla poistettava taso ja klikkaamalla Poista kohde -painiketta. Kun taso poistetaan, kaikki siihen liittyvä tieto häviää tietotasoilta, syöttöpohjilta ja raporteilta.
  • Siirrä rakenteessa: Toiminto mahdollistaa organisaatiotasojen järjestäminen. Toiminnon käytöstä on kerrottu tarkemmin artikkelissa Tilien järjestely
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk