Seuraa

Jakosäännöt

Jakosäännöt määrittävät, miten summatasolle tai ylätasolle syötetty arvo ohjataan alatasoille. Oletusarvona on, että summatasolle (esim. yritys) syötetty luku jakautuu automaattisesti alatasoille, esim. kustannuspaikat.

Jakosääntöjä luodaan ja muokataan Malli-välilehden Jakosäännöt-toiminnolla:

Business Unit: näyttää, mitä organisaatiotasoa jakosääntö koskee.

Account: näyttää, mitä tilejä jakosääntö koskee.

Data level: kertoo, onko jakosääntö laadittu toteuma- budjetti- vai ennustetasolle.

Organization Breakdown Rule: kertoo, mitä jakosääntöä noudatetaan organisaatiorakenteen sisällä

Account Breakdown Rule: kertoo, mitä jakosääntöä noudatetaan tilikartassa.

Date Split Rules: kertoo, arvot jaetaan eri ajanjaksoille.

Actions: mahdollistaa luettelossa olevien jakosääntöjen muokkaamisen tai poistamisen.

JAKOSÄÄNNÖN MUOKKAAMINEN

Kun jakosääntöä muokataan, avautuu seuraava ikkuna:

Ikkunasta voidaan muokata eri ajanjaksoille, organisaatiotasoille ja tileille kohdistettuja jakosääntöjä sekä määrittää, missä järjestyksessä ohjelma näitä käsittelee.

Ikkunan vasemmasta laidasta voidaan valita, halutaanko muokata jakosääntöjä, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen eri ajanjaksoihin (Split rules), vai jakosääntöjä, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen eri organisaatiotasoille tai tileille (Breakdown rules).

Order of applying rules -toiminnolla voidaan määrittää, missä järjestyksessä yritys käsittelee erilaisia jakosääntöjä. Esimerkiksi Navita voi ensin jakosäännöillä kohdistaa tiedon ajanjaksoille, sen jälkeen organisaatiotasoille ja viimeiseksi yksittäisille tileille.

Kutakin jakosääntöä luotaessa tai muokattaessa on valittava, millä perusteella tieto jaetaan, sekä mistä tiedon jakaminen lähtee ja mihin se kohdistuu.

Tämä tapahtuu Split Default value mode -valikosta, josta valitaan ensin jakotapa. Vaihtoehtoina ovat mm. suhteellinen jako perustuen jollekin erikseen määritellylle jakosuhteelle tai tasajako, jolloin arvo jaetaan lähtötasolta tasaisesti kaikille alatasoille.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk