Seuraa

Navitan aloitusnäkymä

Navitaan kirjauduttaessa näkyviin tulee ensimmäisenä aloitusnäyttö:

Aloitusnäyttö koostuu neljästä osasta:

  • organisaatiotasosta (vasen yläkulma)
  • linkistä seurantaraporttiin (oikea yläkulma)
  • kahdesta kaaviosta ja
  • taulukosta.

ORGANISAATIOTASO

Aloitusnäytön vasemmassa yläreunassa kerrotaan, millä organisaatiotasolla sivulla esityt raportit on laadittu. Asetusta voidaan muokata klikkaamalla organisaatiotasoa ja valitsemalla ruutuun aukeavasta ikkunasta haluttu yritys tai kustannuspaikka.

AVAA SEURANTARAPORTTI

Avaa seurantaraportti -linkki avaa tuloslaskelman muotoon laaditun raportin, joka on yhteydessä käyttäjän luomiin tietotasoihin. Seurantaraportin käytöstä ja ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin artikkelissa "Seurantaraportti".

KAAVIOT

Kaaviot esittävät liikevaihtoa ja liikevoittoa kolmella eri tietotasolla: kuluvan vuoden toteumatiedot, edellisen vuoden toteumatiedot sekä seuraavan vuoden ennuste.

TAULUKKO

Taulukko esittää muutamia raporttirivejä, joita käyttäjä voi itse muokata. Taulukkoon tehdyt muutokset ovat tietokantakohtaisia eli kaikki tietokannan käyttäjät näkevät taulukkoon tehdyt muutokset.

Taulukon sarakkeilla esitetään kunkin raporttirivin arvo kuukausitasolla, kumulatiivisena arvona, sekä ennusteena vuositasolla.

Näiden arvojen erotus edelliseen vuoteen on näytetty "muutos"-sarakkeessa, jossa muutoksen suuntaa ja sen luonnetta kuvaa vihreä tai punainen nuoli. Nuolen suunta kertoo, onko raporttirivin arvo laskenut vai nuossut edelliseen vuoteen verrattuna ja nuolen väri kertoo, onko tämä muutos ollut liiketoiminnan kannalta suotuisa (vihreä) vai epäsuotuisa (punainen).

Taulukossa esitettävien raporttirivien muokkaaminen tapahtuu Mukauta-välilehdeltä Taulukon rivit -toiminnolla, joka avaa uuden valintaikkunan:

Raporttirivit -kentästä voidaan määrittää mitä taulukon riveillä halutaan näyttää. Jos valintaikkunan oletuksena tarjoamat rivit eivät riitä, uuden rivin lisääminen tapahtuu Lisää uusi raporttirivi -kentästä.

Vaihda nuolen väri -valinnalla voidaan muuttaa muutosta kuvaavan nuolen väriä punaisesta vihreäksi tai toisinpäin.

Valinnat -kentästä raporttirivejä voidaan poistaa tai siirtää taulukossa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

  • Avatar
    instagram 11
  • Avatar
    instagram
Palvelun toteuttaa Zendesk