Seuraa

Ennusteen/budjetin laatiminen syöttökoodeilla

Sisältö

Syöttöpohja syöttökoodeilla

Navita mahdollistaa ennusteiden ja budjettien luomisen joko kokonaan euromääräisesti tai käyttäen sekä euromääriä että erilaisia laskentasääntöjä. Ennusteita ja budjetteja laaditaan Ennuste-välilehdeltä:

Jos budjetin tai ennusteen laadinnassa halutaan käyttää laskentasääntöjä, täytyy ohjelmasta avata erillinen, syöttökoodeilla varustettu budjetti- tai ennustepohja.

Syöttökoodien tarkoituksena on automatisoida budjetin/ennusteen tekemistä. Syöttökoodeja voivat olla esimerkiksi prosentuaalinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna tai hinta*määrä-laskelmat. Tarvittaessa syöttökoodeja sisältävään budjettipohjaan voidaan syöttää myös absoluuttisia arvoja.

Laskentasääntöjä sisältävä syöttöpohja avataan Ennuste-välilehdeltä valitsemalla Avaa ja sieltä joko budjetti- tai ennustepohja.

Seuraavan vuoden budjetti/ennuste syötetään sarakkeille "Seuraava enn/bud syöttöarvo"- ja tämän oikealla puolella oleville kuukausisarakkeille. Arvojen syöttö tapahtuu porautumalla halutulle riville ja organisaatiotasolle, jonka jälkeen valitaan vielä oikea aikajakso pystysarakkeilta. Soluille voidaan myös lisätä kommentteja, jolloin ne tulevat näkyviin automaattisesti, jos solun arvoa yritetään muuttaa.

"Syöttökoodi"-sarakkeessa voidaan määritellä syöttökoodi, jonka pohjalta ohjelma laskee laadittavan budjetin/ennusteen arvot.

Syöttökoodeilla varustetulle syöttöpohjalle voidaan syöttää arvoja kahdella tavalla:

1) manuaalisesti tai

2) käyttämällä syöttökoodeja.

Jos syöttöpohjalle syötetään luku suoraan ilman syöttökoodia, ohjelma tulkitsee syötetyn arvon absoluuttiseksi.

Arvoja voidaan syöttää joko vuosi- tai kuukausitasolla käyttäen niille tarkoitettuja sarakkeita (ks. kuva yllä)

Arvojen syöttö vuositasolla

Vuosisarakkeeseen syötettäessä arvot jakautuvat kuukausille automaattisesti järjestelmään tehdyn jakosäännön perusteella. Yleisimmät jakotavat ovat tasajako tai jako edellisen vuoden vastaaviin arvoihin perustuen.

Jos vuositasolle syöttämisen jälkeen halutaan tehdä korjauksia yksittäisiin kuukausisarakkeisiin, päivittyy vuositason summa automaattisesti, kun Mukauta-välilehdeltä valitaan Päivitä.

Arvojen syöttö kuukausitasolla

Arvoja voidaan syöttää myös kuukausisarakkeisiin, jolloin ne summautuvat automaattisesti vuositasolle, kun Mukauta-välilehdeltä valitaan Päivitä-toiminto.

Syöttökoodien lisääminen

Syöttökoodi voidaan lisätä tyhjään soluun, jossa on teksti "ei mitään" kaksoisklikkaamalla sitä ja valitsemalla haluttu syöttökoodi pudotusvalikosta:

Syöttökoodin parametrit määritellään ruutuun aukeavassa valintaikkunassa. Kunkin syöttökoodin ominaisuuksia käsitellään tarkemmin omissa artikkeleissaan:

Syöttökoodi voidaan lisätä ainoastaan riville, jossa lukee "ei mitään". Syöttökoodi-sarakkeella saattaa esiintyä myös seuraavia symboleita:

Tämä tarkoittaa, ettei kyseiselle riville ole mahdollista lisätä syöttökoodia. Rivi voi olla välitulosrivi, jonka arvo koostuu yläpuolella olevista riveistä. Rivi voi olla rakennettu myös tilityypistä, jolloin syöttökoodin käyttäminen ei ole mahdollista tiliryhmätasolla, vaan ainoastaan yksittäisillä tileillä.

Tämä tarkoittaa, että kyseisellä rivillä on jo syöttökoodi, mutta se löytyy alemmalta organisaatiotasolta, jonka takia ylätasolle ei voida enää lisätä syöttökoodia. Alemmalle organisaatiotasolle luotu syöttökoodi saadaan näkyviin, kun syöttöpohjalla laajennetaan Organisaatiotaso-saraketta rivin kohdalta +-merkistä:

Tämä tarkoittaa, että kyseisellä rivillä on jo syöttökoodi, mutta se löytyy tiliryhmän alatileiltä, jonka takia tiliryhmätasolle ei voida enää lisätä syöttökoodia. Alatilille luotu syöttökoodi saadaan näkyviin, kun syöttöpohjalla laajennetaan tiliryhmää +-merkistä:

Syöttöarvon syöttäminen

Syöttöarvon asetusten määrittämisen jälkeen syöttöpohjalle on syötettävä syöttöarvo, joka toimii laskennan pohjana. Syöttöarvo voidaan syöttää vain ”Syöttöarvot & kohdetaso”-tilassa, joka täytyy olla kuvan mukaisesti valittuna.

Prosentti syötetään joko vuosi-sarakkeeseen tai yksittäisille kuukausille riippuen siitä, millainen arvojen suunnittelutarkkuus parametreissa on valittu.

Esimerkissä suunnittelutarkkuudeksi on valittu kuukausi, jolloin prosentti syötetään kullekin kuukaudella erikseen. Vuosisarakkeella on sininen viiva merkkinä siitä, ettei prosenttia arvoa voi syöttää vuositasolla:

Syöttökoodin laskenta ja tulosten tarkastelu

Syöttöarvojen syöttämisen jälkeen valitaan Mukauta-välilehdeltä Suorita, joka suorittaa varsinaisen laskennan.

Laskennan jälkeen syöttöpohjaa voidaan tarkastella erilaisissa näkymissä. Näkymää voidaan vaihtaa valitsemalla jokin solu syöttösarakkeista ja valitsemalla Mukauta-välilehden "Seuraava budjetti/ennuste"-ruudukosta haluttu näkymä. Vaihtoehtoina ovat:

  • Syöttöarvot & kohdetaso: näyttää absoluuttiset arvot niillä riveillä, joilla ei ole syöttökoodia ja syöttöarvot niillä riveillä, joilla syöttökoodi on käytössä.
  • Syöttöarvot: näyttää ainoastaan syöttöarvot niillä riveillä, joissa on syöttökoodi käytössä. Absoluuttisia arvoja ei näytetä tässä näkymässä.
  • Budjetti (planned) tai Ennuste (planned): näyttää absoluuttiset arvot kaikista raporttiriveistä kullakin tietotasolla. Tästä näkymästä voidaan tarkastella syöttökoodien tuloksia ja esikatsella laadittua budjettia tai ennustetta:

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk