Seuraa

Uusi raportti, kaavion luominen: lineaarinen

Uuden raportin luominen aloitetaan Raportit-välilehden Uusi raportti -toiminnolla, jolloin aukeaa seuraavanlainen Mukauta-välilehti:

Tässä artikkelissa käsitellään uuden raportin luomista Mukauta-välilehdeltä löytyvällä Kaavio-työkalulla.

Navita tarjoaa kaksi kaaviovaihtoehtoa, lineaarinen ja piirakkakaavio. Tässä artikkelissa käsitellään lineaarisen kaavion luomista.

Kaavio-toiminto avaa valintaikkunan, josta voidaan valita joko lineaarinen tai piirakkakaavio: 

Tässä artikkelissa luodaan lineaarinen kaavio, joka mittaa liiketoimintayksiköiden 100, 200 ja 300 liikevaihtoa.

Seuraavassa valintaikkunassa määritellään, mitä kaavion pylväät esittävät ja monta pylvästä raporttiin luodaan:Koska tässä esimerkissä mitataan kolmen eri liiketoimintayksikön liikevaihtoa, poistetaan valinta kohdasta "Kaikki kohteet kuuluvat samaan yksikköön tai yksikköjoukkoon". Jos valintaa ei poisteta, yksi pylväs sisältää kaikki tekstikenttään valitut yksiköt. 

Oletusnäkymässä on valmiina yksi pylväs, jonka ominaisuuksia pystytään muokkaamaan y-akselilta Liikevaihto-painikkeella. Uusia pylväitä voidaan lisätä vihreästä rastista ja niiden poistaminen tapahtuu klikkaamalla pylvästä ja painamalla punaista rastia. Uuden pylvään lisääminen tai muokkaaminen avaa seuraavan näkymän:

Valintaikkunassa Yksikkö-tekstikenttään valitaan pylväässä esitettävä yksikkö. Raporttirivi-tekstikentässä valitaan, mitä raporttiriviä pylväässä mitataan. Vaihtoehtoisesti mitattavaksi voidaan valita yksittäinen tili valitsemalla pudotusvalikosta Tili. Yllä olevassa kuvassa on luotu kolme pylvästä, kukin yhdelle liiketoimintayksikölle, ja kaikki mitattaavat liikevaihtoa.

Kun tarvittavat pylväät on luotu, siirrytään seuraavaan valintaikkunaan:

Tässä ikkunassa määritellään, mitä tietotasoja raportissa halutaan tarkastella. Jos jotakin tietotasoa ei haluta tarkastella raportissa, se voidaan poistaa valitsemalla se ja klikkaamalla punaista rastia.

Kun "Määritä yhteiset parametrit kaikille kohteille" on valittuna, kaikki käyttäjät tekemät määritykset kohdistuvat automaattisesti kaikille yksiköille. Tarvittaessa kullekkin yksikölle voidaan tehdä omat määritykset, jolloin valitaan "Määritä parametrit kohteittain".

Katselutarkkuus-pudotusvalikosta voidaan valita, millä tarkkuudella tietoja tarkastellaan. Valittavana on eri vaihtoehtoja yhdestä kuukaudesta vuoteen. Tässä esimerkissä halutaan takastella tietoja kuukausitasolla, sillä kuluva tilikausi ei ole vielä päättynyt, mutta sitä verrataan kuitenkin koko edellisen vuoden toteumaan.

Vertaa kaikkia kausia valittuun kauteen -valinta mahdollistaa kaikkien tarkasteltavien kausien vertaamisen käyttäjän määrittämään ajanjaksoon.

Kun valinnat on tehty, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Seuraavat kaksi ikkunaa sisältävät yleisiä asetuksia kaavion näyttötavasta ja otsikoista. Lopuksi varsinainen kaaviopohja luodaan valitsemalla Valmis viimeisestä ikkunasta.

Raporttipohja tulee näkyviin Navitan yleisnäkymään, josta varsinainen raportti voidaan luodaan Mukauta-välilehden Raporttimallin esikatselu -toiminnolla.

Tallenna nimellä -painike tallentaa raporttipohjan oletusarvoisesti "pääkäyttäjä-raportit"-kansioon, josta se on myöhemmin käytettävissä Raportit-välilehden Raporttikirjastosta.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk