Seuraa

Tietojen vienti ulkoiseen tiedostoon

Navitan Tietojen vienti -toiminnolla voidaan ajaa tietoja eri tietotasoilta ulos Navitasta. Jotta Navitan tietoja voidaan ajaa ulkoiseen tiedostoon, täytyy tätä varten ensin perustaa Tietojen vienti -paketti:

Valitse Tiedot-välilehdeltä Tietojen vienti. Jos et näe tätä painiketta, sinulla ei ole riittäviä oikeuksia. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Navitan asiakastukeen.

Jos tietojen vienti -näkymässä ei ole jo valmiina vienti-pakettia, perustetaan sellainen valitsemalla "Luo uusi skenaario päätasolle". Tämä avaa uuden valintaikkunan:

"Package"-kenttään valitaan vientiskenaario "Exportdata.nwp" ja "Name"-kenttään voidaan kirjoittaa, millä nimellä vientiskenaariota halutaan kutsua. Skenaario persutetaan painamalla OK.

Kun paketti on perustettu, määritetään tarkemmat parametrit valisemalla Toiminnot - Määritä parametrit:

Ruutuun avautuvaan ikkunaan voidaan määrittää seuraavia asetuksia:

  • Datalevels: Miltä tietotasoilta tietoa halutaan ajaa ulos Navitasta.
  • Export date from/to: Miltä aikaväliltä tietoa ajetaan ulos. Aikaväli kirjoitetaan muotoon kk.vvvv.
  • Accounts: Miltä tiliväliltä tietoa viedään.
  • Map Accounts/Orgs Excel file: Tähän kenttään voidaan liittää tilien/kustannuspaikkojen vastaavuustaulukko, jos halutaan, että Navitasta ajettava tiedosto ei seuraa Navitan tilejä/kustannuspaikkoja.
  • Export data started from business units: Miltä yhtiöiltä/kustannuspaikoilta tietoa ajetaan.
  • Assign Default Costplace for Business Units: Jos tässä on valinta, kustannuspaikoille kohdistamattomat kirjaukset esitetään vientitiedostossa kustannuspaikalla "Z".
  • File name: Tähän kenttään voidaan määritellä, millä nimellä Navitasta ulos ajettava vientitiedosto tallennetaan.
  • File format: Tässä kohtaa valitaan Navitasta ulos vietävän tiedoston tiedostomuoto, desimaalierotin, kenttäerotin (jos käytetään csv-tiedostoa) ja halutaanko tiedoston sarakkeille otsikot.
  • Columns: Tästä kentästä valitaan, mitä tietoja tiedostossa halutaan esittää.

Tietojen vienti

Kun Tietojen vienti -paketti on perustettu, tietoa voidaan ajaa Navitasta ulos valitsemalla Suorita:

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk